Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Zákony * Závazné stanovisko k ověření změn záměru (§9a, odst. 4 a 5)
Mgr. Ivana Paukertová - Zákony - 18. 03. 2015 (13992 přečtení)

Toto stanovisko bylo zavedeno novelou 39/2015 Sb. (novela EIA).  Je upraveno novým paragrafem -  § 9a v odstavcích 4) a 5). V novele je definováno jako závazné stanovisko k ověření změn záměru, označuje se také jako verifikační závazné stanovisko EIA, ověřovací závazné stanovisko nebo coherence stamp.

Co to znamená pro investora (=oznamovatele)? Jedná se o novou povinnost, kterou zavádí novela zákona o posuzování vlivů. Ve stručnosti se jedná o to, aby bylo posouzeno, jestli záměr není výrazně odlišný od dokumentace EIA.Podle § 9a odst. 4 (nový paragraf po novele) je oznamovatel povinen nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předložit příslušnému úřadu dokumentaci včetně úplného popisu případných změn záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko. Navazujícím řízením je územní řízení, stavební řízení a řízení o změně stavby před dokončením.

Jak tuto novou povinnost popisu změn prakticky splnit? Vhodný způsob je zkopírovat dokumentaci a pod každý oddíl, (případně odstavec textu, je-li změn mnoho) doplnit výrazně odlišným písmem (barva, font, tučně) popis všech změn nebo větu že žádné změny nenastaly. Popis změn musí být úplný, neúplný popis znamená negativní stanovisko.

Toto nové stanovisko potvrzuje identitu záměru mezi EIA a povolovacími řízeními. Aplikuje se od 1.4.2015 pro všechny probíhající EIA a i pro EIA již proběhlé (i několik let staré) vždy před zahájením stavebního řízení a řízení o změně stavby před dokončením. Rozdělení stavby znamená pro každou její část samostatné stanovisko k ověření změn záměru.

Negativní stanovisko k ověření změn záměru (= negativní coherence stamp) bude vydáno, pokud došlo ke změnám s možným významným vlivem na životní prostředí. V takovém případě musí být tyto změny posouzeny v novém zjišťovacím řízení.


[Akt. známka: 1,24 / Počet hlasů: 42] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.