Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Mezinárodní úmluvy * Úmluva z Rio de Janeiro
Mgr. Ivana Paukertová - Mezinárodní úmluvy - 21. 08. 2007 (10974 přečtení)Znění česky: Úmluva o biologické rozmanitosti (Úmluva o biodiverzitě)
Znění anglicky: Convention on Biological Diversity (CBD)
Sjednána: 1992 Rio de Janeiro
V ČR platná od: března 1994
Předmět: Úmluva si klade tři základní cíle: 1.ochranu biologické rozmanitosti, která je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí, 2. udržitelné využívání jejích složek, 3. spravedlivé a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z genetických zdrojů. Úmluva je celosvětově hodnocena jako  klíčový dokument v ochraně  biologické rozmanitosti na všech třech úrovních (genová, druhová a ekosystémová).
Počet smluvních stran: 188
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Oficiální stránky: www.cbd.int/
Další odkazy: http://www.chm.nature.cz/
Úmluva v ČR:
Vláda České republiky schválila dne 25. května 2005 svým usnesením  č. 620 Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky. Strategie je svého druhu první materiál, který přináší komplexní ochranu biodiverzity v ČR. Jedním z hlavních cílů této Strategie, který je také ve schváleném usnesení vlády, je úkol uložený ministrům ostatních resortům, aby zohledňovali cíle Strategie v programových a odvětvových dokumentech, politikách, strategiích, koncepcích a příslušných právních předpisech.
Viz též článek Agenda 21

Související články:
Aarhuská úmluva (13.10.2008)
Evropská úmluva o krajině (18.09.2008)
Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS) (13.09.2008)
Bernská úmluva (21.08.2007)
Bonnská úmluva (21.08.2007)
Washingtonská úmluva (21.08.2007)
Pařížská úmluva (21.08.2007)
Ramsarská úmluva (21.08.2007)
Co je CITES (20.08.2007)
Co je Agenda 21 a MA21 (16.08.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.