Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Ekologie * Rostliny pro přilákání motýlů
převzato - Ekologie - 18. 11. 2009 (12558 přečtení)

Chcete znát způsob jak na zahrádku přilákat motýly?Motýli potřebují:
1. živné rostliny pro larvy (důležité jsou nízké druhy z čeledi motýlokvětých)
2. zdroje nektaru pro dospělé motýly, které mohou a nemusí být stejné jako živné rostliny pro larvy
3. místa k úkrytu v závětří

Chcete-li přilákat motýly na zahradu, musíte jim poskytnout toto všechno. Standardní travní směsi jsou naprosto nevhodné, protože obsahují několik málo druhů, většinou konkurenčně zdatných a tudíž nedávajících prostor pro druhy další.

Živné rostliny pro larvy
 

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
štírovník růžkatý
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj
jetele, na obrázku jetel luční a jetel plazivý Trifolium
jetel plazivý (bílý)
vikve, na obrázku vikev plotní Vicia
vikev plotní
vičenec ligrus, na obrázku příbuzný vičenec písečný Onobrychis viciifolia
vičenec písečný
mochny, na obrázku mochna husí Potentilla
mochna husí
jahodníky Fragaria
jahodník obecný
kostřava červená Festuca rubra obrázek
medyněk chlupatý Holcus lanatus obrázek psárka luční Alopecurus pratensis 
Alopecurus pratensis, psárka luční
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
jitrocel prostřední Plantago media
jitrocel prostřední
mateřídouška (suchá místa) Thymus
mateřídouška
čilimník (suchá místa), na obrázku č. řezenský Chamaecytissus
čilimník řezenský
jehlice trnitá (suchá místa)  Ononis spinosa
jehlice trnitá
máčka ladní (suchá místa)  Eryngium campestre
máčka ladní
devaterník (suchá místa)  Helianthemum
devaterník
krvavec menší (suchá místa)  Sanguisorba minor 
Sanguisorba minor, krvavec menší
podražec křovištní (vlhká místa, J. Morava) Aristolochia clematitis
podražec křovištní
krvavec toten (vlhká místa) Sanguisorba officinalis     
toten krvavec
kakost luční (vlhká místa) Geranium pratense 
Geranium pratense, kakost luční
tužebník jilmový (vlhká místa) Filipendula ulmaria 
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový
některé šťovíky, na obrázku šťovík kyselý Rumex
šťovík menší
     

 

Zdroje nektaru pro dospělé motýly

(při zobecnění žluté květy pro jarní motýly, červené a fialové pro pozdější druhy)

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
štírovník růžkatý
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj
vičenec ligrus, na obrázku příbuzný vičenec písečný Onobrychis viciifolia
vičenec písečný
bodláky, na obrázku bodlák nící Carduus
bodlák nící
pcháče, na obrázku pcháč obecný Cirsium
pcháč obecný
chrpy, na obrázku chrpa porýnská Centaurea
chrpa čekánek
chrpa luční Centaurea jacea
chrpa luční
chrpa čekánek Centaurea scabiosa
chrpa čekánek
hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum
hvozdík  kartouzek
hvozdík slzičky Dianthus deltoides
hvozdík slzičky
sadec konopáč (vlhčí místa) Eupatorium cannabinum
sadec konopáč
pcháč bahenní Cirsium palustre
pcháč bahenní
pcháč potoční Cirsium rivulare obrázek bez chebdí Sambucus ebulus
bez chebdí

 


Dřeviny pro úkryty a závětří

(solitery a menší nepravidelné skupinky)

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
trnka Prunus spinosa
slivoň trnka
řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý
hloh Crataegus
hloh jednosemenný
vřes obecný (kyselé půdy) Calluna vulgaris
vřes obecný
janovec metlatý Sarothamnus scoparius
janovec metlatý
zimolezy, na obrázku zimolez pýřitý Lonicera
zimolez pýřitý
krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
vrby, na obrázku vrba jíva Salix
vrba jíva
osika Populus tremula
topol osika
tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý
ostružiník Rubus fruticosus agg.
ostružiník
     

Podle Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 127 stran, doplněno obrázky rostlin


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.