Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
 • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
 • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
 • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
 • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
 • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
 • botanické inventarizace chráněných území, VKP
 • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 26. 08. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Ekologie * Rostliny pro přilákání motýlů
převzato - Ekologie - 18. 11. 2009 (7862 přečtení)

Chcete znát způsob jak na zahrádku přilákat motýly?Motýli potřebují:
1. živné rostliny pro larvy (důležité jsou nízké druhy z čeledi motýlokvětých)
2. zdroje nektaru pro dospělé motýly, které mohou a nemusí být stejné jako živné rostliny pro larvy
3. místa k úkrytu v závětří

Chcete-li přilákat motýly na zahradu, musíte jim poskytnout toto všechno. Standardní travní směsi jsou naprosto nevhodné, protože obsahují několik málo druhů, většinou konkurenčně zdatných a tudíž nedávajících prostor pro druhy další.

Živné rostliny pro larvy
 

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
štírovník růžkatý - Lotus corniculatus
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj - Anthyllis vulneraria
jetele, na obrázku jetel luční a jetel plazivý Trifolium
jetel plazivý (bílý) - jetel plazivý (bílý) a luční (červený) Trifolium repens et pratense
vikve, na obrázku vikev plotní Vicia
vikev plotní - Vicia sepium
vičenec ligrus, na obrázku příbuzný vičenec písečný Onobrychis viciifolia
vičenec písečný - Onobrychis arenaria
mochny, na obrázku mochna husí Potentilla
mochna husí - mochna husí Potentilla anserina
jahodníky Fragaria
jahodník obecný - Fragaria vesca
kostřava červená Festuca rubra obrázek
medyněk chlupatý Holcus lanatus obrázek psárka luční Alopecurus pratensis 
Alopecurus pratensis, psárka luční - psárka luční, Alopecurus pratensis
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
jitrocel prostřední Plantago media
jitrocel prostřední - Plantago media
mateřídouška (suchá místa) Thymus
mateřídouška - Thymus
čilimník (suchá místa), na obrázku č. řezenský Chamaecytissus
čilimník řezenský - Chamaecytissus ratisbonensis
jehlice trnitá (suchá místa)  Ononis spinosa
jehlice trnitá - Ononis spinosa
máčka ladní (suchá místa)  Eryngium campestre
máčka ladní - Eryngium campestre
devaterník (suchá místa)  Helianthemum
devaterník - Helianthemum
krvavec menší (suchá místa)  Sanguisorba minor 
Sanguisorba minor, krvavec menší - Sanguisorba minor, krvavec menší
podražec křovištní (vlhká místa, J. Morava) Aristolochia clematitis
podražec křovištní - Aristolochia clematitis
krvavec toten (vlhká místa) Sanguisorba officinalis     
toten krvavec - Sanguisorba officinalis
kakost luční (vlhká místa) Geranium pratense 
Geranium pratense, kakost luční - Geranium pratense, kakost luční
tužebník jilmový (vlhká místa) Filipendula ulmaria 
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový - Filipendula ulmaria, tužebník jilmový
některé šťovíky, na obrázku šťovík kyselý Rumex
šťovík menší - Rumex acetosella
     

 

Zdroje nektaru pro dospělé motýly

(při zobecnění žluté květy pro jarní motýly, červené a fialové pro pozdější druhy)

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
štírovník růžkatý - Lotus corniculatus
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj - Anthyllis vulneraria
vičenec ligrus, na obrázku příbuzný vičenec písečný Onobrychis viciifolia
vičenec písečný - Onobrychis arenaria
bodláky, na obrázku bodlák nící Carduus
bodlák nící - Carduus nutans
pcháče, na obrázku pcháč obecný Cirsium
pcháč obecný - Cirsium vulgare
chrpy, na obrázku chrpa porýnská Centaurea
chrpa čekánek - Centaurea stoebe
chrpa luční Centaurea jacea
chrpa luční - Centaurea jacea
chrpa čekánek Centaurea scabiosa
chrpa čekánek - Centaurea scabiosa
hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum
hvozdík kartouzek - Dianthus carthusianorum
hvozdík slzičky Dianthus deltoides
hvozdík slzičky - Dianthus deltoides
sadec konopáč (vlhčí místa) Eupatorium cannabinum
sadec konopáč - Eupatorium cannabinum
pcháč bahenní Cirsium palustre
pcháč bahenní - Cirsium palustre
pcháč potoční Cirsium rivulare obrázek bez chebdí Sambucus ebulus
bez chebdí - Sambucus ebulus

 


Dřeviny pro úkryty a závětří

(solitery a menší nepravidelné skupinky)

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
trnka Prunus spinosa
slivoň trnka - Prunus spinosa
řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý - Rhamnus cathartica
hloh Crataegus
hloh jednosemenný - Crataegus monogyna
vřes obecný (kyselé půdy) Calluna vulgaris
vřes obecný - Calluna vulgaris
janovec metlatý Sarothamnus scoparius
janovec metlatý - Sarothamnus scoparius
zimolezy, na obrázku zimolez pýřitý Lonicera
zimolez pýřitý - Lonicera xylosteum
krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová - Frangula alnus
vrby, na obrázku vrba jíva Salix
vrba jíva - Salix caprea
osika Populus tremula
topol osika - Populus tremula
tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia
ostružiník Rubus fruticosus agg.
ostružiník - Rubus fruticosus agg.
     

Převzato z Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 127 stran, doplněno obrázky rostlin


[Akt. hodnocení: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.