Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Užitečnost rostlin * Rostlinná syřidla
Mgr. Ivana Paukertová - Užitečnost rostlin - 02. 07. 2009 (36770 přečtení)

Přehled rostlin, které se dají použít ke srážení mléka jako rostlinná syřidla a které jsou dostupné v České republice.



Je to nejen nejznámější svízel syřišťový, který se dá použít k výrobě sýra bez syřidla z telecích žaludků, ale i příbuzné druhy svízelů a další druhy rostlin.

Tento článek je pouze výpisem z dostupných údajů, prakticky jsem vyzkoušela jen jednou velmi málo druhů (viz článek Srážení mléka za pomoci rostlin - praktický pokus). Pokud by se někdo chtěl podělit o své zkušenosti, může mi napsat na mail, praktické zkušenosti i recepty do článku velmi ráda přidám.

pfaf znamená překlad z databáze Plants for a Future.

kopřiva dvoudomá Urtica dioica

bot: Všude hojná, dává přednost místům s dostatkem dusíku

pfaf: Šťáva z listů nebo odvar z rostliny se používá jako náhrada syřidla pro srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Uvádějí kopřivu i pro srážení kravského mléka. Další zdroje uvádí pro srážení kravského mléka kopřivu žahavku Urtica urens.

kopřiva dvoudomá Urtica dioica
bodlák nící Carduus nutans

bot: Vzácnější.

pfaf: Sušené květy jsou používány pro srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Uvádějí obecně všechny bodláky pro srážení kravského mléka

bodlák nící
pcháč rolní (oset) Cirsium arvense

bot: Hojně na úhorech a rumištích.

pfaf: Listy jsou používány pro srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Uvádějí obecně všechny bodláky pro srážení kravského mléka

pcháč rolní

pcháč obecný Cirsium vulgare

bot: Hojný jako ruderál na rumištích.

pfaf: Sušené květy se používají jako syřidlo pro srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Uvádějí obecně všechny bodláky pro srážení kravského mléka.

pcháč obecný
artyčok kardový Cynara cardunculus

bot: Druh pěstovaný.

pfaf: Sušené květy se používají jako syřidlo pro srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Šťáva z artyčoku sráží kravské mléko.

artyčok kardový
artyčok zeleninový Cynara scolymus

bot: Druh pěstovaný.

pfaf: Sušené květy se používají jako syřidlo pro srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Šťáva z artyčoku sráží kravské mléko.

obrázek
rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia

bot: Rosnatka patří mezi druhy silně ohrožené, je ve volné přírodě zvláště chráněná a nelze ji sbírat.

pfaf: Šťáva z rostliny se používá na srážení rostlinného mléka. Jiný pramen uvádí způsob srážení mléka jeho vařením spolu s listy rosnatky.

obrázek
fíkovník smokvoň Ficus carica

bot: Dá se pěstovat i venku, ale často namrzá.

pfaf: Mléko vytékající z rostliny může být použito na srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Nezralá fíková šťáva sráží kravské mléko. Některé zdroje uvádějí fíkové listy nebo borku (kůru)..

fíkovník smokvoň
zemědým lékařský Fumaria officinalis

bot: Jednoletá rostlina, vyskytuje se hojně na polích, úhorech a rumištích.

pfaf: Čerstvá nebo sušená rostlina může být použita ke srážení rostlinného mléka. Několik snítek zemědýmu přidáme na každý litr mléka a ponecháme dokud mléko sražením nezhoustne, pak snítky vyndáme. Dodá mléku pikantní chuť, působí jako konzervační prostředek a brání zhoršení chuti kyselého mléka.

jiné zdroje: Sráží kravské mléko.
zemědým
jestřabina lékařská Galega officinalis

bot: Dříve pěstovaná, nyní zplanělá a zdomácnělá, podél cest, na březích vod.

pfaf: Rostlina je používána pro srážení rostlinného mléka.

jestřabina lékařská
svízel syřišťový Galium verum

bot: Hojně na loukách a mezích.

pfaf: Nařezaná rostlina může být použita na srážení rostlinného mléka.

jiné zdroje: Uvádějí i pro srážení kravského mléka.

* Za vhodné se považují i druhy svízel povázka Galium mollugo (ten je bílý) a svízel severní Galium boreale, jiné zdroje uvádějí též svízel přítulu Galium aparine.

* Další zdroj uvádí, že květy svízele syřišťového srážejí horké mléko.

* Ve 100g listů se uvádí asi 1mg syřišťového fermentu. Jiné prameny uvádějí přítomnost fermentu i v květech. Ještě další zdroj uvádí název enzymu parachymosin.

* Zkušenosti které se objevují na anglických fórech říkají, že při použití svízele syřišťového jako syřidla vznikne žlutý sýr podobný mascarpone. Doporučují na začátek přidat trochu citronové šťávy, aby se proces podpořil.

svízel syřišťový

svízel přítula
šťavel kyselý Oxalis acetosella

bot: Hojně v lesích, zejména jehličnatých.

pfaf: Sušená rostlina může být použita na srážení rostlinného mléka.

šťavel kyselý
tučnice obecná Pinguicula vulgaris

bot: Tučnice patří mezi druhy silně ohrožené, je ve volné přírodě zvláště chráněná a nelze ji sbírat. V angličtině má jméno butterwort, což znamená máslová bylina.

pfaf: Rostlina může být použita na srážení rostlinného mléka. Mléko se přelije přes cedník, na kterém leží čerstvé listy tučnice, pak se nechá stát den nebo dva, dokud neztuhne jako jogurt. Tato úprava je považována za největší delikatesu. Malé množství mléka může být ponecháno pro naočkování další dávky. Jiná zpráva říká, že listy se nechají nějakou dobu v mléce louhovat.

obrázek
škumpa čínská Rhus chinensis

bot: Druh se dá pěstovat, ve volné přírodě se nevyskytuje.

pfaf:  Plody se používají jako náhrada syřidla.

obrázek
šťovík kyselý Rumex acetosa

bot: Hojný druh na loukách.

pfaf: Šťáva z listů se používá na srážení rostlinného mléka.

šťovík kyselý
proskurník lékařský Althaea officinalis

bot: V přírodě vzácný, ale pěstuje se.

jiné zdroje: Uvádí proskurník (marshmallow) jako vhodnou substanci pro srážení kravského mléka.

proskurník lékařský
světlice barvířská Carthamnus tinctorius

bot: Druh pěstovaný, někdy uváděný pod jménem saflor.

jiné zdroje: Způsob použití ani část rostliny nespecifikovány, sráží kravské mléko.

obrázek
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea

bot: Hojný na vlhčích místech na loukách a v lesích.

jiné zdroje: Způsob použití ani část rostliny nespecifikovány, používán jako rostlinné syřidlo.

popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
sléz Malva

jiné zdroje: Uvádí rostliny rodu sléz (mallow) jako vhodnou substanci pro srážení kravského mléka, není specifikováno, zda všechna druhy nebo jen některé.

sléz maurský

jetel Trifolium

jiné zdroje: Druh jetele, způsob použití ani část rostliny nespecifikovány, sráží kravské mléko.

meloun

jiné zdroje: Druh, způsob použití ani část rostliny nespecifikovány, sráží kravské mléko.

 

 

Na diskusním fóru Yahoo se dá najít tento diskusní příspěvek od autora Faces43, který jsem kvůli podrobnému návodu přeložila:

Je možné používat syřidla z různých rostlin. Nikdy nepůsobí stejně rychle jako obvyklé syřidlo (míněna běžně používaná syřidla původem z bakterií nebo telecích žaludků), přinejlepším se mléko bude srážet přes noc. Můžete udělat rostlinné syřidlo ze svízele syřišťového, kopřivy, citrónu nebo šťovíku obecného, zemědýmu, nezralé fíkové šťávy nebo velkých fialových bodláků. Kopřiva a bodlák jsou nejlepší. Všechny druhy bodláků z čeledi hvězdnicovitých mají moc srážet mléko. Je nejlepší z velkých ostnitých druhů, běžné fialové bodláky budou fungovat (regular purple thistle). Artyčok zeleninový patří mezi hvězdnicovité bodláky a může být použit také, artyčok kardový je další možnost.
Bodláky na syřidlo sklízejte když se květy barví dohněda, pokud se objevuje pápěří, rostlina je přezrálá. Květy sušte v suchém vzduchu, usušené se dají skladovat pro pozdější použití.

Rychlá metoda na použití rostlinného syřidla je svázat bodlák do svazku a ponechat v mléce i s provázkem a listy, dokud se mléko nesrazí. Profesionálnější způsob je květy rozdrtit a extrahovat. Obstarejte si dostatek, 5 vrchovatých lžic drcených květů je potřeba na 4,5 litru mléka (galon). Květy rozdrťte ve třecí misce na prášek. Pak přidejte trochu teplé vody nebo syrovátku, jen na překrytí, nechte rozmočit 5 minut a pak třete dalších 5 minut. Opakujte rozmočení a tření, celkem nejméně čtyřikrát. Má se objevit hnědá tekutina. Tu přefiltrujte a přidejte roztok do mléka. Buďte opatrní, příliš velké množství rostlinného syřidla může způsobit nepříjemnou chuť sýra nebo dokonce zažívací potíže.

Poznámka: Pravděpodobně bude postačovat bodlák obecný Cirsium vulgare. Květy hvězdnicovitých rostlin mají tendenci dozrávat i po utržení, takže doporučuji sbírat opravdu jen velmi mladé květy, když začínají hnědnout je podle mého názoru již pozdě.


Související články:
Ochutnávka divokých rostlin 31. (workshop Aromaterapie) (22.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 32. (přednáška Praha) (19.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 33. (Barbarská osada 1.) (16.05.2024)
Jasanový čaj (16.05.2024)
Lopuchová povidla (15.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 34. (Barbarská osada 2.) (14.05.2024)
Povídání o máku vlčím, napsal ChatGPT (20.02.2023)
Jedlé rostliny cestou k volbám (12.02.2023)
Ochutnávka divokých rostlin 29. (Ornis Přerov) (17.02.2022)
Ochutnávka divokých rostlin 28. (zoo Ostrava) (15.01.2022)
Povídání o tulipánech (02.05.2021)
Povídání o máku vlčím pro Dášu (01.08.2020)
Výživový experiment, pilotní díl (17.12.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 27. (Festival Aromaterapie a bylinky) (11.09.2019)
Dobré ráno aneb 35 jedlých rostlin před studiem ČT v Brně (26.08.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 26. (Den Země Okras ) (28.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 25. (Ekofilm 2018) (20.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 24. Mensa Hálův mlýn (04.04.2019)
Průvodce po jedlé a léčivé květeně Riegrových sadů (10.07.2018)
Léčivá a jedlá květena Riegrových sadů (10.07.2018)
Ochutnávka léčivých receptů a planých rostlin 23. (Praha, Prádelna café) (25.06.2018)
Jedlé a léčivé rostliny na Staré plovárně v Jihlavě (04.06.2018)
Čistící smoothie s ptačincem podle Celie (20.02.2018)
Ochutnávka planých rostlin 20. (Beskydská smršť) (23.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 22. (sraz N) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 21. (přednáška Vsetín) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 19. (Ekofilm) (11.04.2017)
Jedlá a léčivá květena Brnoxu (09.01.2017)
BRNOX - o průvodci brněnským Bronxem a také o jeho květeně (09.01.2017)
Ochutnávka planých rostlin 18. (sraz N) (27.08.2016)
Ochutnávka planých rostlin 11. (sraz rR) (12.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 15. (Geomon) (11.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 16. (Psraz) (10.07.2016)
Jedlé rostliny v Brně - parčík na Žerotínově náměstí (17.06.2016)
Ochutnávka planých rostlin 17. (Vegepárty) (28.05.2016)
Vesnovka obecná - divoká brokolice (22.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 14. (Envi) (20.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 13. (přednáška Kopřivnice) (18.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 12. (festival Udělej most) (17.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 10. (Letní kurz) (23.07.2015)
Ochutnávka planých rostlin 9. (Putování za jedlými rostlinami) (04.06.2015)
Haluzická ochutnávka (č.2) planých rostlin v grafech (27.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 8. (Jarní kurz) (24.04.2015)
Aprílová miniochutnávka jídel v Brně (19.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 7. (Jedlá divočina) (18.04.2015)
Erbuzzu, směs divokých rostlin ze Sardínie (23.02.2015)
Silvestrovská žaludová miniochutnávka a silvestrovský minirecept (17.01.2015)
Ochutnávka planých rostlin 6. (19.12.2014)
Ochutnávka planých rostlin 5. (02.10.2014)
Čím nahradit guascas? A co takhle originál? (01.08.2014)
Botanická poradna: česnek podivný Allium paradoxum (05.05.2014)
Preboggion, italská kulinářská ingredience (01.05.2014)
Rostliny japonského svátku Nanakusa-no-sekku (24.04.2014)
Sansai aneb japonská horská zelenina u nás (14.04.2014)
Ochutnávka planých rostlin 4. (21.12.2013)
Ochutnávka planých rostlin 3. (07.10.2012)
Tabulka chuti jedlých rostlin (23.02.2010)
Denivka plavá (06.02.2010)
Srážení mléka za pomoci rostlin - praktický pokus (19.01.2010)
Výhodné kombinace (28.11.2009)
Ptačinec žabinec jako léčivá rostlina (22.10.2008)
Ochutnávka planých rostlin 2. (17.07.2008)
Jedlé rostliny 1. květy (09.06.2008)
Ochutnávka planých rostlin 1. (29.04.2008)
[Akt. známka: 2,25 / Počet hlasů: 8] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.






Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.