Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Ochutnávky * Ochutnávka planých rostlin 4.
Mgr. Ivana Paukertová ( ) - Ochutnávky - 21. 12. 2013 (13797 přečtení)

Posledního listopadu proběhla v Brně další ochutnávka divokých rostlin. Zkoumali jsme co je ještě v přírodě k snědku a co dobrého se dá připravit z toho, co za syrova přílis chutné není. Velký podíl našeho úsilí zabralo zkoumání žaludů. Další malá ochutnávka proběhla 18.12., tentokrát se jednalo především o výrobky.Známkovala se chuť, známkování bylo na rozdíl prvních dvou ochutnávek (1. a 2.) obrácené než ve škole. Pět bodů znamená nejlepší chuť, jednička je nejhorší. Chuť rostlin se může měnit v závislosti na místě sběru, roční době, stáří sbírané části a dalších faktorech. Jednotliví lidé mají jednak různé chutě, jednak různou citlivost například na hořkou chuť. Hořkost pampelišky jsme se pokusili odstranit máčením listů a kořenů ve studené vodě a převelice jsme laborovali s žaludy. Předpoklad, že na podzim už nic neroste a to co se dá sebrat bude už hodně hořké a hodně hnusné jsme úspěšně vyvrátili.

ochutnávka loupání žaludů
 

Čerstvé a máčené suroviny

bršlice kozí noha Aegopodium podagrariabršlice kozí noha Aegopodium podagrariabršlice kozí noha Aegopodium podagraria 1. bršlice kozí noha, listy
Aegopodium podagraria
Roste hojně na loukách a ve světlých lesích na vlhčích místech. Je také léčivá.
celkem hodnotilo 6 lidí, průměrná známka 3,67
známky: 5 4 4 4 3 2  lepší než v létě, bez typické bršlicové chuti, lehký ovocný nádech
 
 
1A. krabilice zápašná, listy
krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticumkrabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aromaticum
Nejedlá. Do článku jsem ji  zařadila pro podobnost a možnost záměny s bršlicí. Obě rostliny mají charakteristický pach po rozemnutí listů, každá jiný a podle ochlupení. Bršlice kozí noha je lysá, krabilice zápašná má chlupaté listy i řapíky.
 
 
2. pampeliška (smetanka) lékařská, čerstvý kořen
pampeliška (smetanka) lékařská Taraxacum sect. Ruderalia
Taraxacum sect. Ruderalia
Velmi hojná rostlina na kulturních loukách a v sídlištních trávnících. Jedlá je celá rostlina. Listy se používají na saláty, poupata se nakládají jako kapary, kořen se praží a používá na kávu nebo do různých jídel. Rostlina se dá bělit jako čekanka, uvádí se že vybělené části hořké nejsou.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 2,83
známky: 3 3 3 3 3 2  příjemně hořké
 
 
3. pampeliška (smetanka) lékařská, kořen máčený 4,5 hod ve studené vodě
Taraxacum sect. Ruderalia
Zkoumali jsme, zda se dá máčením snížit hořkost.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,17
známky: 4 4 4 3 2 2
 
 
pampeliška (smetanka) lékařská Taraxacum sect. Ruderalia
4. pampeliška (smetanka) lékařská, čerstvé listy
Taraxacum sect. Ruderalia
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,67
známky: 4 4 4 4 3 3 nahořklé, ale ne nepříjemně
 
 
pampeliška (smetanka) obecná 5. pampeliška (smetanka) lékařská, listy máčené 4,5 hod ve studené vodě
Taraxacum sect. Ruderalia
Jak je vidět z výsledků, máčením kořenů i listů se hořkost dá odstranit. Ale jen málo.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,83
známky: 4 4 4 4 4 3
 
 
6. ptačinec žabinec, nať
ptačinec žabinec ptačinec žabinec Stellaria media ptačinec žabinec Stellaria media
Stellaria media
Křehká rostlina, doprovází lidská sídla, roste ale i na okrajích polí a lesů. Dává přednost volné kypré půdě.
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 4,6
známky: 5 5 5 4 4
 
 
česnek medvědí cibulkyčesnek medvědí
7. česnek medvědí, cibulky
Allium ursinum
Na jaře slouží jeho listy jako jeden z prvních zdrojů vitamínů, během léta pak zatáhnou do země. V listopadu člověk musí samozřejmě velmi přesně vědět, kde cibulky hledat.
celkem hodnotilo 2, průměrná známka 5
známky: dvakrát 5
 
 
kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris
8. kokoška pastuší tobolka, listy
Capsella bursa-pastoris
Častá, roste jako plevel na polích, zahradách a poblíž lidských sídel. Má jedlé listy a plody, je léčivá.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 4,70
známky: 5 5 5 5 4 4
 
 
kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris
9. kokoška pastuší tobolka, plody
Capsella bursa-pastoris
Plody kokošky mají ostrou chuť, dají se používat jako koření.
celkem hodnotilo 4, průměrná známka 4,5
známky: 5 5 4 4
 
 
10. svízel přítula, mladá nať
svízel přítula svízel přítula
Galium aparine
Jednoletá rostlina s háčky. Má jedlou nať, pražené plody se používají jako náhražka kávy. Vyrůstá na jaře a v létě usychá. Na podzim může vyklíčit znovu.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,50
známky: 5 4 4 3 3 2
 
 
mléč zelinný mléč zelinný, květ
11. mléč zelinný, listy
Sonchus oleraceus
Listy jsou jedlé syrové nebo vařené, stonky a mladé kořeny se dají vařit. Mléko vytékající z rostliny se podle pfaf dá použít jako žvýkačka.
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 3,60
známky: 4 4 4 3 3
 
 
12. rdesno ptačí, nať
rdesno ptačí rdesno ptačí
Polygonum aviculare
Roste na štěrkovitých místech, v chodnících, podél komunikací. Doprovází lidská sídla, je i léčivý. Jedlé jsou listy a semena.
celkem hodnotilo 3, průměrná známka 2,00
známky: 2 2 2
 
 
13. violka vonná, listy
violka vonná
Viola odorata
Violku vonnou snad netřeba představovat. Roste na zastíněných místech, může se objevit i na okraji sídlištního trávníku. Jedlé jsou listy i květy. Exempláře nasbírané na ochutnávku byly pravděpodobně napadené nějakou plísní, jeden ochutnávač měl téměř problém, druhý hlásil též mizernou chuť.
celkem hodnotilo 4, průměrná známka nebyla počítána
známky: 3 2 2 0
 
 
14. zvonek broskvolistý, kořeny a listy
Campanula persicifolia zvonek broskvolistý
Campanula persicifolia
Většinou ho nalezneme v lese, roste i na okrajích luk, někdy se pěstuje. Jako všechny zvonky má jedlé listy a kořeny.
celkem hodnotilo 3, průměrná známka 3,0
známky: 3 3 3
 
 
15. kuklík městský, kořeny
kořeny kuklíku kuklík městský kuklík městský kuklík městský
Geum urbanum
Roste v lesích a v okolí lidských sídel pod stromy a keři. Jedlé jsou listy a kořeny, které jsou pokládány za náhradu hřebíčku. Hřebíčkovou chuť mají malé cancourky, ten silný oddenek nikoliv.
celkem hodnotilo 3, průměrná známka 4,67
známky: 5 5 4 slabý hřebíček
 
 
16. hulevník obecný, listy
hulevník obecný hulevník obecný, list hulevník obecný, růžice
Sisymbrium officinale
Roste jako ruderál u lidských sídel. Jedlé jsou listy nebo celá nať,  syrové i vařené. Semena jsou též jedlá a podobně jako semena jiných brukvovitých se dají rozdrtit na hořčici. Je i léčivý, používá se při ztrátě hlasu na podporu hlasivek.
celkem hodnotilo 2, průměrná známka 4,0
známky: 4 4
 
 
17. sléz přehlížený, listy
sléz přehlížený
Malva neglecta
Opět ruderál, nízká rostlina. Jedlé listy, syrové nebo vařené. Listy jsou podobně jako u jiných druhů slézů slizovité, přirovnávají se také k okře (ibišek jedlý). Nezralé plody se jedí, syrové nebo vařené. Jako děti jsme plodům říkali "chlebíčky". Sléz přehlížený je též léčivý a má i další účinky, například J.A. Zentrich doporučuje usušené listy rozemlít na prášek, udělat kašičku a potírat vrásky.
celkem hodnotilo 2, průměrná známka 4,0
známky: 4 4
 
 
kakost maličký
17A. kakost maličký, nať
Geranium pusillum
Zařazen pro možnou záměnu s předchozím slézem přehlíženým. Rostou na podobných místech, mají podobné listy stejné velikosti a malé květy velmi podobné barvy. Nejedlý a léčivý. Rozlišení obou rostlin podle plodů a tvaru listů.
 
 
18. pumpava obecná (rozpuková), listy
pumpava rozpuková pumpava rozpuková
Erodium cicutarium
Roste na méně zapojených místech, spíše na volné půdě, v záhonech a na okrajích trávníků.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,50
známky: 4 4 4 4 3 2
 
19. jinan dvoulaločný, oloupaná semena
semena jinanu oloupaná
Gingko biloba
Pěstovaný strom. Při pěstování se dává přednost samcům, takže nalézt plody lze poměrně zřídka. Listy, plody i semena jsou léčivé, plody i semena také jedlé. Celé plody jsou žluté, velikostí připomínají žluté blumy. Dužnina plodů je též jedlá, je doporučována zejména milovníkům durianu neboť stejně jako durian silně smrdí. Po odstranění žluté dužiny získáme semena, která se dají louskat lehčeji než ořechy.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 2,40
známky: 4 3 2 2 2 1 brouci jsou proti tomu lahůdka, nestojí za námahu
 
 
20. dub letní, žaludy nenaklíčené
dub letní žaludy neloupané
Quercus robur
Dub snad netřeba představovat. Žaludy obsahují tanin, díky kterému jsou velmi hořké. Na jídlo se musí odtaninovat vylouhováním ve vodě.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 1,0
známky: 0-1, 1 1 1 1 1 strašně hořké, s ocasem
 
 
21. dub letní, žaludy syrové, naklíčené
žaludy oloupané
Quercus robur
Srovnávali jsme chuť naklíčených žaludů s nenaklíčenými. Koncem roku je většina žaludů buďto červavá nebo naklíčená. To ale vůbec není špatně, protože jak se zdá tak klíčící žaludy mají taninu méně. Klíček sám může být stejně hořký, nebo ještě více než žaludy samotné, anebo taky vůbec. Usoudili jsme že lepší bude při zpracování dávat klíčky pryč.
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 2,40
známky: 3 3 3 2 1
 
 
22. dub letní, žaludy syrové, louhované
máčení žaludů
Quercus robur
Směs naklíčených i nenaklíčených žaludů, oloupaných a nakrájených na čtvrtky. Žaludy byly máčené ve studené vodě 14 dní, za častého vyměňování vody.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,17
známky: 4 4 3 3 3 2 dá se na tom přežít, lehce hořký ocásek, málo louhované
 
 

Čaje a výrobky

23. marulka klinopád, čaj z nati
marulka klinopád
Calamintha clinopodium (Clinopodium vulgare)
Roste v suchých trávnících, na okraji lesa, na mezích.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 4,17
známky: 5 5 5 4 3 3 za tepla mi nevadí že čaj není sladký, když to vystydne už je to horší
 
 
24. jasan ztepilý, čaj z větviček
jasanový čaj
Fraxinus excelsior
Výborný čaj se uvaří polámáním mladých větviček a povařením. Vaří se několik minut, tři úplně stačí. Podobně jako marulkový čaj také není potřeba sladit. Někdo jeho chuť přirovnává k čaji bancha.
celkem hodnotili 3, průměrná známka 5
známky: 5 5 5 ještě lepší než marulkový
 
 
25. kečup z hložinek
hlohový kečup
Crataegus spp.
Kečup je velmi jednoduchý - uděláme protlak z hložinek a ochutíme octem a kečupovým kořením. Není potřeba ničím zahušťovat. Recept.
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 4,4
známky: 5 5 4 4 4 hořký ocas
 
 
26. hložinková chilli omáčka
hlohová chilli omáčka
Crataegus spp.
Chilli omáčka z hlohu je také jednoduchá, protlak přecedíme přes noc přes mušelín a přidáme chilli, čerstvé nebo sušené. Na obrázku vpravo (vlevo hlohový kečup).
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 5
známky: 5 5 5 5 5 může být ostřejší, lehký ocas
 
 
27. jinan dvoulaločný, oloupané pražené plody
semena jinanu pražená
Gingko biloba
Oloupaná semena hodíme na rozpálenou pánev s trochou oleje a opražíme. Mají úžasný "párty" vzhled. Podívejte se na fotoreportáž celé přípravy.
celkem hodnotilo 7, průměrná známka 3,00
známky: 4 4 3 3 3 3 1 brouci jsou proti tomu lahůdka, hořký, lehce natrpklý, hořké ale velmi zvláštní a příjemné
 
 
28. strouhané žaludy, odtaninované zastudena
žaludová mouka
Quercus robur
Směs naklíčených i nenaklíčených žaludů, oloupaných a nakrájených na čtvrtky. Žaludy byly spařené, oloupané, nakrájené na čtvrtky a máčené ve studené vodě 7 dní, za častého vyměňování vody. Poté byly nastrouhané.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,00
známky: 3 3 3 3 3 3
 
 
29. strouhané žaludy, odtaninované teplou metodou
žaludová mouka metoda teplá
Quercus robur
Směs naklíčených i nenaklíčených žaludů, oloupaných a nakrájených na čtvrtky. Poté byly pomlety a odtaninovány spařením horkou vodou, 3x. Produkt byl usušen na mouku. Podrobný výrobní postup naleznete ve článku Domácí žaludová mouka a rychlý žaludový dort.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 2,67
známky: 4 3 3 2 2 2
 
 
30. odtaninované žaludy naložené v Deku
žaludy naložené v Deku (vlevo)
Quercus robur
Žaludy odtaninujeme rozkrájené na čtvrtky a zalijeme Dekem. Nic víc není potřeba. Na obrázku jsou žaludy v Deku vlevo, vpravo jsou v kořeněném octu (následující recept). Po zalití se nálev lehce zakalí, to ovšem není nikterak na závadu chuti.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 3,3
známky: 4 4 3 3 3 3 některé kousky malý ocas
 
 
31. odtaninované žaludy naložené v octu s kořením žaludy v octu s kořením
Quercus robur
Ocet, cukr, sůl, koření. Tak je to jednoduché.
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 4,20
známky: 5 4 4 4 4 moc kyselé a možná moc pepře a hřebíčku
 
 
32. placky na žaludový dort
žaludové placky na dort
Quercus robur
Ze žaludové mouky získané teplou metodou (č. 29) jsme připravili placičky na způsob Kroniky Ztracené stopy. Přidali jsem pouze minimum hladké obyčejné mouky, aby se těsto spojilo a usmažili na oleji.
celkem hodnotilo 5, průměrná známka 5,00
známky: 5 5 5 5 5 malý ocas, za mě šest
 
 
33. žaludové sušenky po americkém způsobu (cookies)
žaludové sušenky cookies
Quercus robur
Sušenky byly vyrobeny ze směsi žaludové mouky a obyčejné hladké mouky podle amerického receptu na cookies.
celkem hodnotilo 6, průměrná známka 5,00
známky: šestkrát 5
 

Chcete si to taky zkusit? Nabízím vám vycházku zadarmo ve čtvrtek 23. února 2023 na portálu naucmese. A možná tam stejně jako já objevíte spoustu úžasných lidí a kurzů. Nestačí vám ani to a chcete něco echt survival? Podívejte se na Drsnou survival výzvu. Pořád nevíte? Tak se podívejte na všechny moje aktuální kurzy a akce.

Rostlina a její část     Hodnotilo osob     Průměrná známka
česnek medvědí cibulky 2 5,00
kokoška nať 6 4,67
kuklík kořen koření 3 4,67
ptačinec nať 5 4,60
kokoška plody 4 4,50
hulevník 2 4,00
sléz přehlížený listy 2 4,00
pampeliška listy máčené 4,5 hod 6 3,83
pampeliška kořen máčený 4,5 hod 6 3,83
pampeliška listy syrové 6 3,67
bršlice kozí noha listy 6 3,67
mléč zelinný list 5 3,60
svízel přítula nať 6 3,50
pumpava nať 6 3,50
žaludy syrové máčené 13 dní 6 3,17
zvonek broskvolistý kořen+listy 3 3,00
pampeliška kořen syrový 6 2,83
semena jinanu syrová 6 2,40
žaludy syrové naklíčené 5 2,40
rdesno ptačí nať 3 2,00
violka vonná list 1x nula 3 1,33
žaludy syrové nenaklíčené 6 1,00
Výrobek    Hodnotilo osob    Průměrná známka
jasan větvičky čaj 2 5,00
hlohová čili omáčka 4 5,00
žaludové placky 5 5,00
žaludové sušenky cookies 6 5,00
hlohový kečup 5 4,40
žaludy naložené v octu a koření 5 4,20
marulka klinopád čaj 6 4,17
žaludy v Deku 6 3,33
semena jinanu pražená 7 3,00
žaludová mouka odtaninování zastudena 6 3,00
žaludová mouka odtaninování zatepla 6 2,67

Související články:
Hindbeh, jídlo z pampelišky (01.06.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 31. (workshop Aromaterapie) (22.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 32. (přednáška Praha) (19.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 33. (Barbarská osada 1.) (16.05.2024)
Jasanový čaj (16.05.2024)
Lopuchová povidla (15.05.2024)
Ochutnávka divokých rostlin 34. (Barbarská osada 2.) (14.05.2024)
Povídání o máku vlčím, napsal ChatGPT (20.02.2023)
Jedlé rostliny cestou k volbám (12.02.2023)
Ochutnávka divokých rostlin 29. (Ornis Přerov) (17.02.2022)
Ochutnávka divokých rostlin 28. (zoo Ostrava) (15.01.2022)
Povídání o tulipánech (02.05.2021)
Povídání o máku vlčím pro Dášu (01.08.2020)
Výživový experiment, pilotní díl (17.12.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 27. (Festival Aromaterapie a bylinky) (11.09.2019)
Dobré ráno aneb 35 jedlých rostlin před studiem ČT v Brně (26.08.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 26. (Den Země Okras ) (28.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 25. (Ekofilm 2018) (20.04.2019)
Ochutnávka divokých rostlin 24. Mensa Hálův mlýn (04.04.2019)
Průvodce po jedlé a léčivé květeně Riegrových sadů (10.07.2018)
Léčivá a jedlá květena Riegrových sadů (10.07.2018)
Ochutnávka léčivých receptů a planých rostlin 23. (Praha, Prádelna café) (25.06.2018)
Jedlé a léčivé rostliny na Staré plovárně v Jihlavě (04.06.2018)
Čistící smoothie s ptačincem podle Celie (20.02.2018)
Ochutnávka planých rostlin 20. (Beskydská smršť) (23.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 22. (sraz N) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 21. (přednáška Vsetín) (15.09.2017)
Ochutnávka planých rostlin 19. (Ekofilm) (11.04.2017)
Jedlá a léčivá květena Brnoxu (09.01.2017)
BRNOX - o průvodci brněnským Bronxem a také o jeho květeně (09.01.2017)
Ochutnávka planých rostlin 18. (sraz N) (27.08.2016)
Ochutnávka planých rostlin 11. (sraz rR) (12.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 15. (Geomon) (11.07.2016)
Ochutnávka planých rostlin 16. (Psraz) (10.07.2016)
Jedlé rostliny v Brně - parčík na Žerotínově náměstí (17.06.2016)
Ochutnávka planých rostlin 17. (Vegepárty) (28.05.2016)
Vesnovka obecná - divoká brokolice (22.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 14. (Envi) (20.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 13. (přednáška Kopřivnice) (18.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 12. (festival Udělej most) (17.04.2016)
Ochutnávka planých rostlin 10. (Letní kurz) (23.07.2015)
Ochutnávka planých rostlin 9. (Putování za jedlými rostlinami) (04.06.2015)
Haluzická ochutnávka (č.2) planých rostlin v grafech (27.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 8. (Jarní kurz) (24.04.2015)
Aprílová miniochutnávka jídel v Brně (19.04.2015)
Ochutnávka planých rostlin 7. (Jedlá divočina) (18.04.2015)
Erbuzzu, směs divokých rostlin ze Sardínie (23.02.2015)
Silvestrovská žaludová miniochutnávka a silvestrovský minirecept (17.01.2015)
Ochutnávka planých rostlin 6. (19.12.2014)
Ochutnávka planých rostlin 5. (02.10.2014)
Čím nahradit guascas? A co takhle originál? (01.08.2014)
Botanická poradna: česnek podivný Allium paradoxum (05.05.2014)
Preboggion, italská kulinářská ingredience (01.05.2014)
Rostliny japonského svátku Nanakusa-no-sekku (24.04.2014)
Sansai aneb japonská horská zelenina u nás (14.04.2014)
Ochutnávka planých rostlin 3. (07.10.2012)
Tabulka chuti jedlých rostlin (23.02.2010)
Denivka plavá (06.02.2010)
Srážení mléka za pomoci rostlin - praktický pokus (19.01.2010)
Výhodné kombinace (28.11.2009)
Rostlinná syřidla (02.07.2009)
Ptačinec žabinec jako léčivá rostlina (22.10.2008)
Ochutnávka planých rostlin 2. (17.07.2008)
Jedlé rostliny 1. květy (09.06.2008)
Ochutnávka planých rostlin 1. (29.04.2008)
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.