Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Nepůvodní a invazní rostliny * Nepůvodní a invazní rostliny
Mgr. Ivana Paukertová - Nepůvodní a invazní rostliny - 04. 09. 2007 (22053 přečtení)

Tento článek je starý a nepopisuje současnou situaci.

V roce 2016 vyšel článek s černým a šedým seznamem invazních druhů ČR (Pergl et al. 2016: Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy? NeoBiota 28: 1 - 37.- černý, šedý a varovný seznam invazních druhů v ČR) - odkaz, shrnutí podstaty tvorby seznamu v článku Ochrany přírody

Od té doby máme také nový seznam invazních druhů pro EU (unijní invazní seznam), více zde.Nepůvodní druhy rostlin (antropofyty) jsou ty rostlinné druhy, které se v daném území přirozeně nevyskytovaly, ale byly zavlečeny člověkem úmyslně - kulturní plodiny, rostliny okrasné nebo neúmyslně – s osivem, s vlnou, různým zbožím apod. Druhy zavlečené před rokem 1500 - před objevením Ameriky se nazývají archefyty. Po roce 1500 s rozvojem zámořských plaveb se zvýšilo cestování a doprava a také dovoz nových druhů, kulturních, okrasných i neúmyslně zavlečených. Druhy, které se objevily po roce 1500 nazýváme neofyty.

Nepůvodní druhy se chovají několika různými způsoby. Některé nezplaňují a zůstávají jen v kultuře, některé zplaňují málo a vzácně, často z toho důvodu, že nepřežijí silnější mrazy (u nás například fíkovník), některé zplaňují více, ale více méně nepronikají do přirozených společenstev a některé se lavinovitě šíří. Posledně jmenované rostliny se nazývají invazní a představují nebezpečí pro přirozenou vegetaci, ve které se mohou rychle a úspěšně šířit a tím potlačovat druhy původní. Invazní rostliny pocházejí většinou z neofytů, rychle se rozmnožují, ať již semeny nebo vegetativně a šíří se velmi rychle, neboť v novém prostředí chybí jejich přirození predátoři, paraziti i konkurenti, kteří v jejich domovině růst jejich populací účinně omezují.

Flóra České republiky v současné době hostí 1378 nepůvodních zplaňujících druhů, což je zhruba třetina z celkového počtu druhů v ČR. Z toho 91 druhů je považováno za invazní.

Invazní rostliny se rozdělují do několika kategorií:
(podle studie Šindlar et al., 1998, Ekologie a asanační management invazních druhů rostlin v regionálních povodí ČR 1997 - 1998)

1. kategorie (evidence a následná likvidace)
bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum
borovice vejmutovka - Pinus strobus
křídlatka japonská - Reynoutria japonica
křídlatka sachalinská - Reynoutria sachalinensis
křídlatka česká - Reynoutria x bohemica
netýkavka žlaznatá - Impatiens glandulifera

2. kategorie (evidence za účelem zamezení záměrného šíření)
andělika lékařská - Archangelica officialis
kolotočník zdobný - Telekia speciosa
topinambur hlíznatý - Helianthus tuberosus aggr.
třapatka dřípatá - Rudbeckia laciniata

3. kategorie (předpoklad invaze)
hvězdnice anglická - Aster novae-angliae
hvězdnice novobelgická - Aster novi-belgii
hvězdnice hladká - Aster laevis
hvězdnice kopinatá - A. lanceolatus
hvězdnice vrbovitá - A. x salignus
hvězdnice malokvětá -A. tradescanti
hvězdnice různobarvá - A. x versicolor

Související články:
Plevel dovezený botaniky (29.08.2008)
[Akt. známka: 2,71 / Počet hlasů: 7] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.