Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


FAQ - často kladené otázky * Jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?
Mgr. Ivana Paukertová - FAQ - často kladené otázky - 28. 08. 2009 (9815 přečtení)

Otázka: Mohu nějak předběžně zjistit, jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?Otázka: Mohu nějak předběžně zjistit, jaké bude stanovisko orgánu ochrany přírody?

Odpověď: Ano, s určitou pravděpodobností se to dá odhadnout.

Můžete postupovat podle § 15 (zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí) a využít předběžné projednání.

Nechcete-li využít předběžné projednání, je tu ještě další možnost jak s určitou pravděpodobností odhadnout vliv vašeho záměru na evropsky významné lokality a /nebo ptačí oblasti. Využijte služeb mapového serveru Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a postupujte následujícím způsobem:

1. Nejprve si někam uložte nebo vytiskněte tento postup.

2. Vstupte na Mapový server AOPK ČR. (otevře se v novém okně)

3. Při vstupu na stránku se zobrazí mapka ČR. Zadejte obec, ve které nebo poblíž které se váš záměr nachází, možná budete muset název upřesnit. Pokud nevyhovuje měřítko mapky, dá se zvětšit nebo zmenšit tlačítky + a - v tlačítkové liště nad mapkou (vybraný nástroj je červeně podbarven) . 

4. V menu zvolte Úlohy, po otevření zvolte Natura 2000.

5. Poté zvolte v menu Vrstvy a zkontrolujte, zda jsou zakliknuté volby Lokality soustavy Natura 2000. Pak klikněte na + u této volby a po rozkliknutí též zkontrolujte zda jsou zakliknuté obě volby: Evropsky významné lokality i Ptačí oblasti.

6. Poté dejte Reload v tlačítkové liště nad mapkou.

7. Pokud se v mapce objeví šedá plocha se zeleným obrysem, je v blízkosti vašeho záměru lokalita nebo lokality soustavy Natura 2000.

Pokud váš záměr leží uvnitř této plochy, očekávejte s velmi vysokou pravděpodobností že orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí.
 
U územně velkých lokalit jako je například Šumava tomu v intravilánu obce může být jinak.
 
Pokud váš záměr územně sousedí s plochou lokality Natura 2000 je pravděpodobné že orgán ochrany přírody významný vliv nevyloučí. Záleží ovšem na charakteru záměru a na charakteru předmětů ochrany.

8. Pokud se neobjeví nic, zkuste mapku změnšit a opakovat reload. Opakujte zmenšení mapky tak dlouho, dokud se nějaká plocha neobjeví.

9. Na tlačítkové liště nad mapkou vyberte nástroj Měřit vzdálenost a změřte vzdálenost nejbližší lokality soustavy Natura 2000 od svého záměru.

Pokud váš záměr leží více než 5 km od této plochy, očekávejte s poměrně vysokou pravděpodobností že orgán ochrany přírody významný vliv vyloučí.

Nemusí tomu ovšem tak být vždy, záleží na konkrétních podmínkách.

10. Pokud váš záměr leží do 5 km od hranice EVL nebo PO, velmi záleží na jeho charakteru a na charakteru předmětů ochrany. Pokud váš záměr neovlivňuje okolní prostředí vůbec nebo jen nepatrně (např. stavíte obytné nebo kancelářské budovy, dětské hřiště, provozovnu která nemá odpady ani imise) je velmi pravděpodobné, že orgán ochrany přírody vliv vyloučí. Pokud váš záměr nějak okolní prostředí ovlivní a pokud jsou předměty ochrany živočichové, jejichž akční rádius se může překrývat s plochou ovlivněnou vašim záměrem, vliv vyloučen být nemusí. Příkladem mohou být větrné elektrárny, kdy předměty ochrany nejbližší lokality jsou ptáci nebo netopýři. Dalším příkladem může být záměr na vodním toku, předměty ochrany blízké lokality jsou ryby.

 

Zjištění informací o lokalitách a předmětech ochrany

11. Na tlačítkové liště nyní vyberte nástroj i (informace) a klikněte na šedou plochu lokality. Pod mapkou se objeví:
Lokality soustavy Natura 2000 - Evropsky významná lokalita X záznamů........
a/nebo Lokality soustavy Natura 2000 - Ptačí oblast X záznamů......
Po kliknutí se zobrazí tabulka s údaji o EVL nebo PO. Důležité údaje jsou číslo začínající CZ a název lokality. Podle těchto údajů můžete vyhledat další informace o lokalitě na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

12. Informace o lokalitách soustavy Natura 2000 najdete na oficiálních stránkách Natura 2000:
Vyhledání evropsky významné lokality (otevře se v novém okně)
Vyhledání ptačí oblasti (otevře se v novém okně)
Zde zadáte kód lokality (číslo začínající CZ...) a vyhledáte. Vyhledávání podle názvu nemusí být tak spolehlivé. Vzhledem k objemu informací se vyhledaná stránka načítá poměrně dlouho. V popisu lokality vyhledáte předměty ochrany a kliknutím na jejich názvy o nich zjistíte další informace.

 

Je to na vás příliš složité? Potřebujete poradit? Chcete konzultaci nebo předběžnou kalkulaci?

Napište mi


Máte dotaz ke článku?

Celý článek   Zpět   Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.