Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
 • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
 • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
 • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
 • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
 • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
 • botanické inventarizace chráněných území, VKP
 • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 15. 07. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Vzácné a chráněné * Co je Červený seznam
Mgr. Ivana Paukertová - Vzácné a chráněné - 25. 09. 2007 (24747 přečtení)

Červené seznamy slouží jako teoretické podklady k ochraně genofondu. Stanovují stupeň ohrožení jednotlivých druhů na základě současných vědeckých poznatků.Červené seznamy stanovují stupeň ohrožení jednotlivých druhů (rostlin i živočichů) na základě současných vědeckých poznatků. První druhovou ochranou rostlin v Evropě byl zákaz sběru protěže alpské v roce 1881 v Salcburku, v roce 1976 se objevil seznam ohrožených druhů pro celou Evropu autorů Lucas a Walters. V našich zemích vyšel v roce 1921 oběžník Zemské správy politické v Praze o ochraně květeny, který byl prvním seznamem chráněných druhů rostlin pro Čechy. Pro Moravu a Slezsko podobné seznamy vznikly v roce 1922. Červené seznamy ohrožených druhů jsou stále zpřesňovány podle nových poznatků a změn probíhajících v krajině, protože s probíhajícími změnami v krajině se může měnit i ohrožení toho kterého druhu. Poslední verze pro Českou republiku vyšla v roce 2001, publikace je rozčleněna na tzv. černý seznam a červený seznam. Černý seznam zahrnuje tři kategorie: A1 druhy vyhynulé (IUCN: EX -extinct), které nebyly zjištěny po dobu 25-50 let A2 nezvěstné neboli pravděpodobně vyhynulé (IUCN: ?EX), které nebyly nalezeny více než 20-30 let A3 nejasné případy nezvěstných a vyhynulých (IUCN: ?EX?) Červený seznam zahrnuje čtyři kategorie:

 • C1 kriticky ohrožené druhy (IUCN: critically endangered, CR), velmi vzácné a velmi ohrožené druhy, zpravidla jen na 1-5 lokalitách
 • C2 silně ohrožené (IUCN: endangered, EN), druhy s prokazatelným a trvalým ústupem
 • C3 ohrožené druhy (IUCN: vulnerable, VU), druhy se slabším, ale trvalým ústupem
 • C4 vzácnější taxony vyžadující další pozornost
 • C4a vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (IUCN: lower risk LR)
 • C4b vzácnější taxony vyžadující další pozornost – nedostatečně prostudované (IUCN: data deficient DD)

Zvláště chráněné druhy rostlin podle Vyhlášky 395/1992 Sb. (prováděcí vyhláška zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) jsou členěny také na druhy kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Vyhláška a Červený seznam se ale liší - Červený seznam je rozsáhlejší, zahrnuje i druhy, které ve Vyhlášce nejsou, některé druhy rostlin byly podle nejnovějších poznatků přeřazeny do jiné (vyšší či nižší) kategorie než mají přiřazenou ve Vyhlášce. Seznam cévnatých druhů rostlin zařazených do Červeného seznamu (F. Procházka (ed.) 2001: Červený a černý seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000), Příroda, Praha, ISBN 80-86064-52-2) najdete ve článcích Červený seznam C1, C2 a Červený seznam C3, C4, fotografie rostlin jsou ve fotogaleriích Červený seznam C1, C2 a Červený seznam C3, C4. Červený seznam.

 


[Akt. známka: 3,18 / Počet hlasů: 22] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.