Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 25. 06. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


* Ceny

 Nejsem plátce DPH.Biologické hodnocení
Cena biologického hodnocení je závislá na velikosti plochy, náročnosti jejího zpracování a počtu odborníků, kteří se na zpracování podílejí.
Cenová nabídka závisí na mnoha konkrétních podmínkách lokality, proto je možné provést předběžnou kalkulaci až po získání mnoha informací o charakteru lokality, závazné upřesnění pak nejlépe až po první terénní návštěvě základního zpracovatelského týmu (botanika, zoologie), ze které vyplyne, zda bude nezbytné přizvat další specialisty.
Základní cena za terénní botanický a zoologický průzkum je 400 Kč/hod, cena zpracování je  500 Kč/hod, hodinové sazby některých specialistů mohou být vyšší.
Obvykle bývá nejnižšší cena biologického hodnocení kolem 20 000-30 000.- Kč, větší plochy náročné na zpracování s nutnou účastí více odborníků se pohybují nad 100 000.- Kč, opravdu velké a náročné zakázky mají cenu ještě vyšší.

Příroda se nedá normovat, proto i pro orientační odhad ceny potřebuji tyto informace: zákres lokality v mapě (vyhovujíe i zákres do mapy nebo fotomapy z Mapy.cz), velikost v ha, co se na ploše nalézá (rybník, vodní tok, louka apod.), technickou dokumentaci nebo co nejpřesnější popis záměru, z jakého důvodu je požadováno biologické hodnocení (příloha k žádosti o dotace, střet se zájmy ochrany přírody), popřípadě kopii vyjádření příslušného úřadu a další dokumenty, které jsou k dispozici.

 

Posouzení podle §45i (Naturové posouzení)
Cena je závislá na tom, zda je potřebná návštěva v terénu, na náročnosti zpracování, počtu předmětů ochrany dotčené Evropsky významné lokality nebo Ptačí oblasti a počtu konzultací se specialisty.
Základní cena za terénní průzkum je 400 Kč/hod, cena zpracování je 500 Kč/hod, hodinové sazby specialistů mohou být vyšší.
Obvykle bývá nejnižší cena za posouzení okolo 15 000.-Kč, náročnější lokality vyžadující více práce mají cenu vyšší.

K orientačnímu odhadu ceny potřebuji: zákres lokality v mapě (vyhovujíe i zákres do mapy nebo fotomapy z Mapy.cz), velikost v ha, co se na ploše nalézá (rybník, vodní tok, louka apod.), technickou dokumentaci nebo co nejpřesnější popis záměru.

 

Předběžná analýza projektu, vypracování nestřetových variant
Terénní práce 400 Kč/hod, cena zpracování je 500 Kč/hod + cestovné a další případné náklady. Výsledná cena je závislá na náročnosti zpracování, pohybuje se v řádu desítek tisíc, maloplošné a velmi jednoduché záměry se mohou vejít i pod   10 000.-Kč.

 

Ostatní práce
Terénní práce 400 Kč/hod, cena zpracování je 500 Kč/hod + cestovné a další případné náklady.

Do ceny je zahrnut i případný nákup dat a speciálních služeb (například mapy v digitální podobě, speciální grafické výstupy), požadovaných zadavatelem.
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.