Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 29. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Luční biotopy (biotopy řady T) * Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada
Mgr. Ivana Paukertová - Luční biotopy (biotopy řady T) - 26. 01. 2008 (14456 přečtení)

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   T1.6, vlhká tužebníková lada

Natura 2000:  
6430 Hydrophilous tail herb fringe communities of plains and of the montaneto alpine levels
Fytocenologie:   Calthion palustris Tuxen 1937, podsvaz Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967) Balátová-Tuláčková 1978


 

T1.6 vlhká tužebníková lada
T1.6 vlhká tužebníková lada
Porost s dominancí skřípiny lesní Porost s dominancí vrbiny obecné

 

Vyšší zapojené porosty s širokolistými bylinami. Často převládá tužebník jilmový, kakost bahenní nebo vrbina obecná. Obvykle jsou přítomny druhy vlhkých pcháčových luk, mechorosty chybějí nebo mají nepatrnou pokryvnost. Vzniká z  biotopu T1.5 vlhké pcháčové louky zpravidla poté, co přestanou být pravidelně koseny. Vyskytuje se podél potoků, menších řek a na svahových prameništích od nížin do podhůří po celém území ČR (s výjimkou nejteplejších oblastí, zejména jižní Morava). Najdeme je na vlhkých půdách, které mohou být na jaře zaplavovány. Na živinami chudších a kyselejších půdách  převládá vrbina obecná, na bohatších půdách kakost bahenní, ve vyšších polohách často dominuje krabilice chlupatá, pcháč různolistý nebo kozlík lékařský.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 Dg blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
 
 Dg škarda bahenní Crepis paludosa
Crepis paludosa, škarda bahenní
 
 bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria, bršlice kozí noha
 
 psárka luční Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis, psárka luční
 
 Dg kakost bahenní Geranium palustre
Geranium palustre, kakost bahenní
 
 Dg vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
 
děhel lesní Angelica sylvestris
Angelica sylvestris, děhel lesní
 
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
 
 Dg jirnice modrá Polemonium coeruleum
Polemonium caeruleum, jirnice modrá
 Dg skřípina lesní Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus, skřípina lesní
 
Dm krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum, krabilice chlupatá
 
 pcháč různolistý Cirsium heterophyllum
pcháč různolistý
 
 pcháč zelinný Cirsium oleraceum
Cirsium oleraceum, pcháč zelinný
 
Dm vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum
Epilobium hirsutum, vrbovka chlupatá
 
Dm tužebník jilmový pravý Filipendula ulmaria ssp. ulmaria
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový
 
kosatec sibiřský Iris sibirica
kosatec sibiřský
 
  kyprej vrbice Lythrum salicaria
Lythrum salicaria, kyprej vrbice
 
  máta dlouholistá Mentha longifolia
Mentha longifolia, máta dlouholistá
 
Dm upolín evropský Trollius altissimus
upolín evropský
 kozlík lékařský Valeriana officinalis
Valeriana officinalis, kozlík lékařský

lipnice bahenní Poa palustris

obrázek 

 rozrazil dlouholistý Pseudolysimachion maritimum

obrázky

  žluťucha orlíčkolistá Thalictrum aquifolium

obrázek

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Pokud se vám tento článek líbí, můžete ho přidat tímto tlačítkem do několika služeb pro sdílení článků (seznamy oblíbených článků, bookmarks) na internetu a podělit se tak s ostatními: Přidat.eu záložku

 


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mail Vytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.