Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 15. 06. 2009 (6029 přečtení)

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:  Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 (pro parte)                    Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo 1661 ms.


 

S1.5 - křoviny skal a drolin s rybízem alpinským
S1.5 - křoviny skal a drolin s rybízem alpinským
Moravský kras, Bílá voda Moravský kras, Bílá voda

 

Křoviny složené z hustých, asi 1,5 m vysokých křovin, zejména s rybízem alpinským Ribes alpinum. Uplatňují se i další druhy keřů, někdy jsou přítomny i vyšší keře nebo menší stromy.  Porosty jsou různě rozsáhlé, od maloplošných až po několi tisíc metrů čtverečních. Křoviny s rybízem alpským osidlují strmé svahy, vrcholové skály, zazemněné droliny, skalní rozpady,  také se vyskytují v mozaice se suťovými lesy. Na stinných místech která jsou vlhčí převládají lesní druhy, na slunných svazích se zapojují druhy teplomilné. Podklad tvoří tvrdé horniny, kyselé i zásadité. Biotop je rozšířen roztroušeně po celé republice: v Českém středohoří, v Moravském krasu, na Šumavě a v údolích větších řek (mapka rozšíření je v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 

líska obecná Corylus avellana

Corylus avellana, líska obecná - Corylus avellana, líska obecná

Dm skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný - Cotoneaster integerrimus
 

Dg Dm zimolez černý Lonicera nigra

obrázky 

 zimolez pýřitý Lonicera xylosteum

zimolez pýřitý - Lonicera xylosteum
 

Dg Dm rybíz alpínský Ribes alpinum

rybíz alpinský - Ribes alpinum
 

Dg Dm růže májová Rosa majalis

obrázek 

Dg Dm růže převislá Rosa pendulina

růže převislá - růže převislá, Rosa pendulina
 

jeřáb muk Sorbus aria s.lat.

obrázky 

  osladič obecný Polypodium vulgare

osladič obecný - Polypodium vulgare

puchýřník křehký Cystopteris fragilis

puchýřník křehký - Cystopteris fragilis
 

kapraď samec Dryopteris filix-mas

kapraď samec - Dryopteris filix-mas
 

 rozchodník velký Hylotelephium maximum

rozchodník velký - Hylotelephium maximum

řeřišničník písečný Cardaminopsis arenosa

řeřišničník písečný - Cardaminopsis arenosa


 

 

 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.