Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 05. 04. 2009 (7033 přečtení)

Fotografie suché acidofilní doubravy a v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L7.1 suché acidofilní doubravy

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:   Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967


 

L7.1, suché acidofilní doubravy - L7.1, suché acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy - L7.1 suché acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy - L7.1 suché acidofilní doubravy
 Porost s dominantní borůvkou, u Brna Porost na svahu s bikou a třtinou rákosovitou  Porost s převahou biky, u Brna
L7.1 acidofilní doubravy - L7.1 suché acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy - L7.1 suché acidofilní doubravy
L7.1 acidofilní doubravy - L7.1 suché acidofilní doubravy
Černov   Detail bylinného patro, u Brna  Porost s dominantní kostřavou ovčí

 

Světlé lesy s převahou dubu zimního nebo letního s příměsí břízy bělokoré a borovice lesní, stejné druhy tvoří i patro keřové.  V bylinném patře převažují traviny (metlička křivolaká, bika hajní, kostřava ovčí, lipnice hajní), méně i  keříčky vřes a borůvka), z bylin bývají přítomny jestřábníky. Mechové patro s převahou acidofilních mechů je pravidelně vyvinuto. Suché acidofilní doubravy osidlují živinami chudé, kyselé půdy, středně hluboké nebo mělké. Vyskytují se  v nadmořských výškách 250-450 m.n.m., často na svazích, hojně v severních, středních a západních Čechách, na Moravě v podhůří Drahanské vrchoviny a roztroušeně i jinde. Biiotop má několik typů: porosty na mělkých půdách, často zakrslé, s výskytem i teplomilných druhů, zakrslé doubravy na velmi chudých, mělkých a vysýchavých půdách s převahou vřesu nebo borůvky a vyšší pokryvností mechů, běžný typ se vyskytuje na hlubších půdách. 

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

bříza bělokorá Betula pendula
bříza bělokorá - Betula pendula
krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová - Frangula alnus
Dm dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní - Quercus petraea s.l.
Dm dub letní Quercus robur
dub letní - Quercus robur
Dm metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká - Avenella  flexuosa
Dg Dm vřes obecný Calluna vulgaris
vřes obecný - Calluna vulgaris
Dm kostřava ovčí Festuca ovina
kostřava ovčí - Festuca ovina
Dg kručinka německá Genista germanica
kručinka německá - Genista germanica
kručinka barvířská Genista tinctoria
kručinka barvířská - Genista tinctoria
jestřábník zední Hieracium murorum
jestřábník zední - Hieracium murorum
jestřábník savojský Hieracium sabaudum
jestřábník savojský - jestřábník savojský, Hieracium sabaudum
Dm bika hajní pravá Luzula luzuloides ssp. luzuloides
bika hajní - Luzula luzuloides
černýš luční Melampyrum pratense
černýš luční - Melampyrum pratense
Dm lipnice hajní Poa nemoralis
lipnice hajní - Poa nemoralis
Dg silenka nící Silene nutans
silenka nící - Silene nutans
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný - Sorbus aucuparia
Dm borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka - Vaccinium myrtillus
rozrazil lékařský Veronica officinalis
rozrazil lékařský - Veronica officinalis

třtina rákosovitá Calamagrostis arundinacea

obrázek

jestřábník Lachenalův Hieracium lachenalii

obrázky

 

Mechorosty:

dvouhrotec chvostnatý Dicranum scoparium
travník Schreberův Pleurozium schreberi
ploník ztenčený Polytrichum formosum

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek (10.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.