Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
 • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
 • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
 • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
 • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
 • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
 • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
 • botanické inventarizace chráněných území, VKP
 • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Biotopy, Natura 2000 * Biotopy - L 2.3, tvrdé luhy nížinných řek
Mgr. Ivana Paukertová - Biotopy, Natura 2000 - 10. 03. 2009 (7603 přečtení)

Fotografie tvrdého luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L2.3, tvrdé luhy nížinných řek

Natura 2000:  
91F0 * Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers of the Atlantic and Middle-European provinces (Ulmenion minoris)
Fytocenologie:   Alnion incanae   Pawlowski et al. 1928, podsvaz Ulmenion Oberdorfer 1953


 

L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
Letní aspekt tvrdého luhu v okolí Mikulčic Letní aspekt tvrdého luhu v okolí Mikulčic, rezervace Skařiny
L2.3 tvrdé luhy nížinných řek - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
Jarní aspekt tvrdého luhu s dymnivkami v okolí Bulhar Jarní aspekt tvrdého luhu s dymnivkami v okolí Bulhar
L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
L2.3 tvrdé luhy - L2.3 tvrdé luhy nížinných řek
Jarní aspekt tvrdého luhu v okolí Bulhar Jarní aspekt tvrdého luhu s ocúny a áronem v okolí Bulhar

 

Doubravy a jaseniny s převahou dubu a jilmu habrolistého, na jižní Moravě i jasanu úzkolistého. Keřové patro tvoří střemcha, svída, bez černý a mladé stromy. Bylinné patro je druhově bohaté, převládají vlhkomilné a mezofilní druhy. Jarní aspekt je bohatý s řadou geofytů, v letním aspektu se často objevuje kopřiva dvoudomá. Mechové patro bývá potlačeno. Tvrdé luhy se vyskytují v úvalech v teplé oblasti na nivních půdách, které jsou těžší, bohaté a často na jaře zaplavované. Pro účely programu Smaragd se rozlišuje L2.3A s bohatým bylinným patrem a s dobře vyvinutou strukturou keřového a stromového patra, ostatní porosty se označují L2.3B.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

javor babyka Acer campestre

Acer campestre, javor babyka - Acer campestre, javor babyka

Dm jasan ztepilý Fraxinus excelsior

jasan ztepilý - jasan ztepilý, Fraxinus excelsior
 

střemcha obecná pravá Prunus padus ssp. padus
střemcha obecná - Prunus padus
 
Dg Dm dub letní Quercus robur
dub letní - Quercus robur

lípa srdčitá Tilia cordata

Tilia cordata, lípa srdčitá - Tilia cordata, lípa srdčitá

Dg jilm vaz Ulmus laevis

jilm vaz - Ulmus laevis
 

Dg jilm habrolistý Ulmus minor

jilm habrolistý - Ulmus minor

Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria - bršlice kozí noha Aegopodium podagraria

česnek medvědí Allium ursinum
česnek medvědí - Allium ursinum
 
sasanka hajní Anemone nemorosa
Anemone nemorosa, sasanka hajní - Anemone nemorosa, sasanka hajní
 
sasanka pryskyřníkovitá Anemone ranunculoides
sasanka pryskyřníkovitá - Anemone ranunculoides
 
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní - Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
 
válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní - Brachypodium sylvaticum
 
ostřice třeslicovitá Carex brizoides
ostřice třeslicovitá - Carex brizoides
 
čarovník pařížský Circaea lutetiana
čarovník pařížský - Circaea lutetiana
 
Dm dymnivka dutá Corydalis cava
srha hajní Dactylis polygama
Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajní - Dactylis polygama (aschersoniana), srha hajn
 
kostřava obrovská Festuca gigantea
kostřava obrovská - Festuca gigantea
 
Dm orsej jarní Ficaria bulbifera
orsej jarní - Ficaria bulbifera
 
křivatec žlutý Gagea lutea
křivatec žlutý - Gagea lutea
 
sněženka podsněžník Galanthus nivalis
sněženka podsněžník - Galanthus nivalis
 
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula - Galium aparine
 
kuklík městský Geum urbanum
kuklík městský - Gagea lutea
 
popenec obecný Glechoma hederacea
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea - popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
 
netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá - Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
 
plicník lékařský Pulmonaria officinalis
Pulmonaria officinalis, plicník lékařský - Pulmonaria officinalis, plicník lékařský
 
Dm pryskyřník plazivý Ranunculus repens
pryskyřník plazivý Ranunculus repens - pryskyřník plazivý Ranunculus repens
 
ostružiník ježiník Rubus caesius
ostružiník ježiník - Rubus caesius
 
ptačinec hajní Stellaria nemorum
ptačinec hajní - ptačinec hajní, Stellaria nemorum
 
Dm kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá - kopřiva dvoudomá, Urtica dioica
 

Dg Dm jasan úzkolistý podunajský Fraxinus angustifolia ssp. danubialis obrázek

Dg pšeníčko rozkladité Milium effusum

obrázky 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring L2.3A
Biomonitoring L2.3B

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).


Související články:
Co to roste na dně vypuštěné Brněnské přehrady? (20.07.2009)
Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) (15.06.2009)
Biotopy ČR - lesy a křoviny (25.04.2009)
Biotopy - L9.1 horské třtinové smrčiny (10.04.2009)
Biotopy - L7.1 suché acidofilní doubravy (05.04.2009)
Biotopy - L6.5 acidofilní teplomilné doubravy (30.03.2009)
Biotopy - L6.4 středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (25.03.2009)
Biotopy - L6.3 panonské teplomilné doubravy na písku (20.03.2009)
Biotopy - L5.2 horské klenové bučiny (15.03.2009)
Biotopy - L 2.2, údolní jasanovo-olšové luhy (05.03.2009)
Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny (25.02.2009)
Biotopy - K3, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (19.02.2009)
Biotopy - L 5.1, květnaté bučiny (15.02.2009)
Biotopy - L3.1, hercynské dubohabřiny (13.02.2009)
Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců (07.02.2009)
Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy (29.01.2009)
Typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 v České republice (13.02.2008)
Biotopy České republiky (11.02.2008)
Biotopy - T3.2, pěchavové trávníky (29.01.2008)
Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada (26.01.2008)
Biotopy - L4, suťové lesy (08.10.2007)
Biotopy - L3.3, karpatské dubohabřiny (22.08.2007)
Biotopy - T1.1, mezofilní ovsíkové louky (22.08.2007)
Co je Natura 2000 (16.08.2007)
Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek (22.02.2007)
Biotopy - L3.4, panonské dubohabřiny (19.02.2007)
Biotopy - L3.2, polonské dubohabřiny (19.02.2007)
[Akt. hodnocení: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Celý článek | Zpět Informační e-mailVytisknout článek


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.