Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 27. 05. 2024  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  

Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 14 nalezených)

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Zpracuji Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 29. 08. 2009 (27804 přečtení)

Jednou z mých služeb je Naturové posouzení (posouzení podle § 45i). Povinnost provést Naturové posouzení ukládá orgán ochrany přírody ve stanovisku podle § 45i, kterým nevyloučí významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Zpracuji biologické hodnocení
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 29. 08. 2009 (22131 přečtení)

Jednou z mých služeb je biologické hodnocení. Povinnost provést biologické hodnocení ukládá příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Jak se liší biologické hodnocení a Naturové posouzení (posouzení podle § 45i)?
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 08. 08. 2009 (9476 přečtení)

Oba posudky se zabývají hodnocením přírody. Zatímco biologické hodnocení se zabývá všemi částmi přírody, Naturové posouzení se vztahuje na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti  (PO) a hodnotí pouze předměty ochrany lokalit Natura 2000.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Posuzování vlivů na životní prostředí (procesy EIA, SEA)
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 12. 09. 2008 (9377 přečtení)

Je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí dokumentace jsou biologické hodnocení a Naturové posouzení.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Autorizace Naturové posouzení
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 22. 10. 2007 (28422 přečtení)

Kopie rozhodnutí MŽP.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Autorizace biologické hodnocení §67
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 22. 10. 2007 (20182 přečtení)

Kopie rozhodnutí MŽP.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA

Odborný názor na záměr "Konec světa" z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000

Protože neproběhly patřičné právní náležitosti z hlediska záměru "Konec světa" (oznámení záměru podle § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí , vyžádání stanoviska orgánu ochrany přírody podle §45i zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů), je nutno níže uvedené vyjádření pokládat pouze za odborný názor. Lze dále s jistotou konstatovat, že investor nedodržel své povinnosti vyplývající ze zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí  a  zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a realizace záměru "Konec světa" by proto byla nezákonná.

 

Odborný názor autorizované osoby: Záměr "Konec světa" by ovlivnil 100% všech evropsky významných lokalit a ptačích oblastí v České republice. Měl by 100% likvidační vliv na všechny populace všech předmětů ochrany ve všech dotčený ch EVL a PO. Lze konstatovat, že záměr "Konec světa" má významný negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Dovoluji si upozornit, že pokud je v závěrečném stanovisku konstatován významný negativní vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000, lze záměr povolit jen za podmínek uvedených v § 45i odstavce 9 nebo odstavce 10.| Autor: Mgr. Ivana Paukertová | Vydáno dne 20. 12. 2012 | 3783 přečtení | Informační e-mail Vytisknout článek

* Natura 2000 na stránkách států EU

Odkazy na stránky o soustavě Natura 2000.


Celý článek...

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * EIA vtip
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 20. 08. 2009 (8278 přečtení)

 


Celý článek... Informační e-mail Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Doporučení autorizované osoby investorům
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 18. 12. 2008 (11082 přečtení)

Rady pro investory jak se vyhnout problémům, finančním i časovým ztrátám v procesu posouzení podle zákona 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí.


Celý článek...   Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na EVL a PO
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 13. 02. 2008


Praktický návod, jak postupovat v procesu posouzení tak, aby nebyly kladeny nadměrné nároky na oznamovatele záměrů či předkladatele koncepcí a zároveň byly naplněny všechny podmínky ochrany lokalit soustavy Natura 2000 vyplývající ze směrnic EU a zákonů ČR. Tento metodický pokyn Ministerstva životního prostředí najdete ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí 3/2006 (ročník 4, částka 2).


Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Metodika hodnocení významnosti vlivů při posouzení podle § 45i zákona
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 13. 02. 2008

V listopadu 2008 vyšla "Metodika hodnocení významnosti vlivů při posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění", která se zabývá postupem Naturového posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Ve formátu pdf je k dispozici ve Věstníku MŽP 11/2007.


Vytisknout článek

Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA * Co je Natura 2000
Mgr. Ivana Paukertová - Biologické hodnocení, Naturové posouzení §45i, EIA - 16. 08. 2007 (16858 přečtení)

Natura 2000 je soustava chráněných lokalit evropského významu, kterou státy Evropské unie budují na svém území. Soustava Natura 2000 zahrnuje evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO). Mezi obecně známé rostliny chráněné Evropskou Unií patří koniklec velkokvětý a střevičník pantoflíček.


Celý článek...   Vytisknout článek

* PF 2011
Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


Kočka na stromě

Kočka na stromě

Mám kočku na stromě, mňouká a nechce slézt. Co mám dělat? Kdo mi pomůže?

Příběh a odpovědi.


Tento web používá redakční systém phpRS.