Rostliny pro přilákání motýlů

Autor: převzato <>, Téma: Ekologie, Vydáno dne: 18. 11. 2009

Chcete znát způsob jak na zahrádku přilákat motýly?Motýli potřebují:
1. živné rostliny pro larvy (důležité jsou nízké druhy z čeledi motýlokvětých)
2. zdroje nektaru pro dospělé motýly, které mohou a nemusí být stejné jako živné rostliny pro larvy
3. místa k úkrytu v závětří

Chcete-li přilákat motýly na zahradu, musíte jim poskytnout toto všechno. Standardní travní směsi jsou naprosto nevhodné, protože obsahují několik málo druhů, většinou konkurenčně zdatných a tudíž nedávajících prostor pro druhy další.

Živné rostliny pro larvy
 

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
štírovník růžkatý - Lotus corniculatus
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj - Anthyllis vulneraria
jetele, na obrázku jetel luční a jetel plazivý Trifolium
jetel plazivý (bílý) - jetel plazivý (bílý) a luční (červený) Trifolium repens et pratense
vikve, na obrázku vikev plotní Vicia
vikev plotní - Vicia sepium
vičenec ligrus, na obrázku příbuzný vičenec písečný Onobrychis viciifolia
vičenec písečný - Onobrychis arenaria
mochny, na obrázku mochna husí Potentilla
mochna husí  - mochna husí Potentilla anserina
jahodníky Fragaria
jahodník obecný - Fragaria vesca
kostřava červená Festuca rubra obrázek
medyněk chlupatý Holcus lanatus obrázek psárka luční Alopecurus pratensis 
Alopecurus pratensis, psárka luční - psárka luční, Alopecurus pratensis
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
jitrocel kopinatý Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý Plantago lanceolata
jitrocel prostřední Plantago media
jitrocel prostřední - Plantago media
mateřídouška (suchá místa) Thymus
mateřídouška - Thymus
čilimník (suchá místa), na obrázku č. řezenský Chamaecytissus
čilimník řezenský - Chamaecytissus ratisbonensis
jehlice trnitá (suchá místa)  Ononis spinosa
jehlice trnitá - Ononis spinosa
máčka ladní (suchá místa)  Eryngium campestre
máčka ladní - Eryngium campestre
devaterník (suchá místa)  Helianthemum
devaterník - Helianthemum
krvavec menší (suchá místa)  Sanguisorba minor 
Sanguisorba minor, krvavec menší - Sanguisorba minor, krvavec menší
podražec křovištní (vlhká místa, J. Morava) Aristolochia clematitis
podražec křovištní - Aristolochia clematitis
krvavec toten (vlhká místa) Sanguisorba officinalis     
toten krvavec - Sanguisorba officinalis
kakost luční (vlhká místa) Geranium pratense 
Geranium pratense, kakost luční - Geranium pratense, kakost luční
tužebník jilmový (vlhká místa) Filipendula ulmaria 
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový - Filipendula ulmaria, tužebník jilmový
některé šťovíky, na obrázku šťovík kyselý Rumex
šťovík menší - Rumex acetosella
     

 

Zdroje nektaru pro dospělé motýly

(při zobecnění žluté květy pro jarní motýly, červené a fialové pro pozdější druhy)

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
štírovník růžkatý Lotus corniculatus
štírovník růžkatý - Lotus corniculatus
úročník bolhoj Anthyllis vulneraria
úročník bolhoj - Anthyllis vulneraria
vičenec ligrus, na obrázku příbuzný vičenec písečný Onobrychis viciifolia
vičenec písečný - Onobrychis arenaria
bodláky, na obrázku bodlák nící Carduus
bodlák nící - Carduus nutans
pcháče, na obrázku pcháč obecný Cirsium
pcháč obecný - Cirsium vulgare
chrpy, na obrázku chrpa porýnská Centaurea
chrpa čekánek - Centaurea stoebe
chrpa luční Centaurea jacea
chrpa luční - Centaurea jacea
chrpa čekánek Centaurea scabiosa
chrpa čekánek - Centaurea scabiosa
hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum
hvozdík  kartouzek - Dianthus carthusianorum
hvozdík slzičky Dianthus deltoides
hvozdík slzičky - Dianthus deltoides
sadec konopáč (vlhčí místa) Eupatorium cannabinum
sadec konopáč - Eupatorium cannabinum
pcháč bahenní Cirsium palustre
pcháč bahenní - Cirsium palustre
pcháč potoční Cirsium rivulare obrázek bez chebdí Sambucus ebulus
bez chebdí - Sambucus ebulus

 


Dřeviny pro úkryty a závětří

(solitery a menší nepravidelné skupinky)

České jméno Latinské jméno Obrázek České jméno Latinské jméno Obrázek
trnka Prunus spinosa
slivoň trnka  - Prunus spinosa
řešetlák počistivý Rhamnus cathartica
řešetlák počistivý - Rhamnus cathartica
hloh Crataegus
hloh jednosemenný - Crataegus monogyna
vřes obecný (kyselé půdy) Calluna vulgaris
vřes obecný - Calluna vulgaris
janovec metlatý Sarothamnus scoparius
janovec metlatý - Sarothamnus scoparius
zimolezy, na obrázku zimolez pýřitý Lonicera
zimolez pýřitý - Lonicera xylosteum
krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová - Frangula alnus
vrby, na obrázku vrba jíva Salix
vrba jíva - Salix caprea
osika Populus tremula
topol osika - Populus tremula
tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia
tavolník vrbolistý - Spiraea salicifolia
ostružiník Rubus fruticosus agg.
ostružiník - Rubus fruticosus agg.
     

Převzato z Konvička M., Beneš J., Čížek L. (2005): Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management. Sagittaria, Olomouc. 127 stran, doplněno obrázky rostlin