Veřejné projednání

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Průvodce biologické hodnocení, Naturové posouzení , Vydáno dne: 27. 08. 2009

Průvodce investora procesem posuzování vlivů na životní prostředí informuje o průběhu EIA. Investor zde najde všechny povinnosti, vyplývající ze zákonů, komentáře a souvislosti k jednotlivým krokům celého procesu posouzení.

Novela 39/2015 Sb. nemění na § 17 (veřejné projednání) nic.Průvodce investora procesem EIA

1. Stanovisko orgánu ochrany přírody

2. Oznámení

3. Zjišťovací řízení

4. Dokumentace

5. Posudek

6. Veřejné projednání

7. Závěrečné stanovisko

Časový průběh procesu EIA

  

Povinnosti investora: Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele a stanovit nový termín veřejného projednání.

Cíl: Informování veřejnosti o záměru, zjištění námitek veřejnosti, diskuse o námitkách a připomínkách veřejnosti s odbornou argumentací.

Příslušný úřad: Příslušný úřad podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV).

Průběh: Příslušný úřad zorganizuje veřejné projednání, stanoví termín a zveřejní jej. Na veřejném projednání oznamovatel (tj. investor), zpracovatel dokumentace a zpracovatel posudku záměr veřejnosti představí a poté odpovídají na dotazy, námitky a připomínky. Z veřejného projednání je povinen příslušný úřad pořídit zápis, který pak rozešle oznamovateli, dotčeným správním úřadům, dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej na internetu.

Zákon: § 17 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, § 9 odstavec 9 zákona 100/2001 Sb.

 

 


 

Přesné znění příslušných paragrafů: § 17 zákona 100/2001 Sb., § 9 zákona 100/2001 Sb.

V případě, že příslušný úřad neobdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci, může od konání veřejného projednání upustit.

Zápis z veřejného projednání záměru skládky Ďáblice (odkaz se otevře v novém okně)

Zápis z veřejného projednání těžba štěrkopísku Liboš (odkaz se otevře v novém okně)

 

 Moje služby

-  pokud jsem se podílela na zpracování vaší dokumentace,  budu na veřejném projednání veřejnosti vysvětlovat, zdůvodňovat a objasňovat odborné problémy a také odrážet neopodstatněné námitky proti vašemu záměru odbornými argumenty

apište mi

Váš dotaz

nebo pošlete předběžnou objednávku

Další krok Průvodce: 7. Závěrečné stanovisko