Biotopy - L2.4, měkké luhy nížinných řek

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 22. 02. 2007

Fotografie měkkého luhu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L2.4, měkké luhy nížinných řek

Natura 2000:   
91E0* Mixed ash-alder alluvial forests of temperate  and Boreal Europe - prioritní stanoviště (Alno-Padiobn, Alnion incanae, Salicion albae) - prioritní stnoviště
Fytocenologie:   Salicion albae Soó 1930


 

   

 

Světlé, několikapatrové luhy s převládající vrbou bílou, s příměsí topolů. Keřové patro tvoří nižší vrby a druhy patra stromového, bylinné patro sestává z vlhkomilných druhů, na podmáčených místech též bahenní a vodní druhy, místy se vyskytují liány (chmel, opletník, potměchuť). Měkké luhy se vyskytují v nadmořských výškách 200-220 m.n.m. v širokých nivách nížinných řek. Porosty jsou na jaře zaplavované, vodní hladina kolísá. Vyskytují se v moravských úvalech, Ostravské pánvi a menší porosty v Čechách.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg topol bílý Populus alba
topol bílý (linda)
vrba křehká Salix fragilis
vrba křehká
bez černý Sambucus nigra
bez černý
Dm bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
žabník jitrocelový Alisma plantago-aquatica
žabník jitrocelový
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
opletník plotní Calystegia sepium
opletník plotní
svízel přítula Galium aparine
svízel přítula
popenec obecný Glechoma hederacea
popenec břečťanovitý Glechoma hederacea
zblochan vodní Glyceria maxima
zblochan vodní
chmel otáčivý Humulus lupulus
chmel otáčivý
kosatec žlutý Iris pseudacorus
kosatec žlutý
vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
Dm chrastice rákosovitá Phalaris arundinacea
chrastice rákosovitá
Dm rákos obecný Phragmites australis
rákos obecný
ostružiník ježiník Rubus caesius
ostružiník ježiník
lilek potměchuť Solanum dulcamara
lilek potměchuť
kostival lékařský Symphytum officinale
kostival lékařský Symphytum officinale
kopřiva dvoudomá Urtica dioica
kopřiva dvoudomá
Dg Dm topol černý Populus nigra Dg Dm vrba bílá Salix alba Dm ostřice štíhlá Carex acuta Dm ostřice ostrá Carex acutiformis
ostřice pobřežní Carex riparia svízel bahenní Galium palustre s.lat. lipnice bahenní Poa palustris  

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).