Biotopy - S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 15. 06. 2009

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   S1.5, křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:  Sambuco-Salicion capreae Tüxen et Neumann ex Oberdorfer 1957 (pro parte)                    Ribeso alpini-Rosetum pendulinae Sádlo 1661 ms.


 

S1.5 - křoviny skal a drolin s rybízem alpinským
S1.5 - křoviny skal a drolin s rybízem alpinským
Moravský kras, Bílá voda Moravský kras, Bílá voda

 

Křoviny složené z hustých, asi 1,5 m vysokých křovin, zejména s rybízem alpinským Ribes alpinum. Uplatňují se i další druhy keřů, někdy jsou přítomny i vyšší keře nebo menší stromy.  Porosty jsou různě rozsáhlé, od maloplošných až po několi tisíc metrů čtverečních. Křoviny s rybízem alpským osidlují strmé svahy, vrcholové skály, zazemněné droliny, skalní rozpady,  také se vyskytují v mozaice se suťovými lesy. Na stinných místech která jsou vlhčí převládají lesní druhy, na slunných svazích se zapojují druhy teplomilné. Podklad tvoří tvrdé horniny, kyselé i zásadité. Biotop je rozšířen roztroušeně po celé republice: v Českém středohoří, v Moravském krasu, na Šumavě a v údolích větších řek (mapka rozšíření je v Katalogu biotopů nebo v Červené knize biotopů, odkazy pod článkem).

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 

líska obecná Corylus avellana

Corylus avellana, líska obecná - Corylus avellana, líska obecná

Dm skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus

skalník celokrajný - Cotoneaster integerrimus
 

Dg Dm zimolez černý Lonicera nigra

obrázky 

 zimolez pýřitý Lonicera xylosteum

zimolez pýřitý - Lonicera xylosteum
 

Dg Dm rybíz alpínský Ribes alpinum

rybíz alpinský - Ribes alpinum
 

Dg Dm růže májová Rosa majalis

obrázek 

Dg Dm růže převislá Rosa pendulina

růže převislá - růže převislá, Rosa pendulina
 

jeřáb muk Sorbus aria s.lat.

obrázky 

  osladič obecný Polypodium vulgare

osladič obecný - Polypodium vulgare

puchýřník křehký Cystopteris fragilis

puchýřník křehký - Cystopteris fragilis
 

kapraď samec Dryopteris filix-mas

kapraď samec - Dryopteris filix-mas
 

 rozchodník velký Hylotelephium maximum

rozchodník velký - Hylotelephium maximum

řeřišničník písečný Cardaminopsis arenosa

řeřišničník písečný - Cardaminopsis arenosa


 

 

 

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).