L10.3 suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 10. 01. 2006

Krátký popis biotopu.Málo zapojené (50-60%) porosty borovice lesní o výšce 8-12 metrů. Keřové patro je tvořeno také borovicí, ještě se v něm uplatňuje smrk ztepilý. Bylinné patro tvoří dominantní bezkolenec modrý, suchopýr pochvatý a klikva bahenní, dále jsou přítomny brusnice - borůvka, brusinka i vlochyně a rojovník bahenní, vyskytují se i ostřice indikující minerálně chudou vodu - ostřice šedavá, plstnatoplodá, obecná, zobánkatá, měchýřkatá, vachta trojlistá a suchopýr úzkolistý. Mechové patro je složené z rašeliníků a lesních mechů. Rašelina má hloubku 1-2 metry. Biotop sukcesně navazuje na zrašelinělé půdy s hrotsemenkou R2.4 a může  sousedit s  rašelinnými brusnicovými bory L10.2. Suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť jsou rozšířeny velmi vzácně v Dokeské pánvi a na Soosu.

 

Pro návrat ke článku Biotopy ČR - lesy a křoviny použijte tlačítko Zpět vlevo dole.

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).