Biotopy - K4, nízké xerofilní křoviny

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Keřové biotopy (biotopy řady K), Vydáno dne: 25. 02. 2009

Fotografie nízkých xerofilních křovin a v nich rostoucích rostlin. Další fotografie tohoto biotopu i dalších najdete v galerii Biotopy.Biotop:   K4, nízké xerofilní křoviny

Natura 2000: 
40AD* Continental deciduous thickets (K4A a K4B jsou prioritní stanoviště)
Fytocenologie:   Prunion spinosae Soó 1951


 

K4A nízké křoviny
K4A nízké křoviny
K4A nízké křoviny se skalníkem, údolí Berounky K4A nízké křoviny se skalníkem, údolí Berounky
K4C nízké křoviny
K4C nízké křoviny
K4C nízké křoviny s třešní křovitou, u Brna K4C nízké křoviny s třešní křovitou a růží bedrníkolistou, u Mutěnic

 

Nízké, nejčastěji maloplošné křoviny, pokryvnost bylinného patra bývá nižší. Křoviny na skalách se skalníky patří k primárnímu bezlesí, označuje se K4A a patří ke stanovištím prioritním. Sekundární nízké křoviny, nejčastěji v mozaice se suchými trávníky a bylinnými lemy se dělí na porosty s mandloní nízkou, K4B, které jsou také stanovišti prioritními a porosty ostratní, K4C, které do soustavy Natura 2000 zahrnuty nejsou. V těchto porostech dominuje nejčastěji třešeň křovitá nebo růže bedrníkolistá, bývají často jednodruhové, tvořené jedním polykormonem. Vysoké keře, jako růže šípková se uplatňují v typických porostech jen ojediněle. Biotop se vyskytuje pouze v teplých oblastech České republiky, na jižní Moravě, ve středních a severních Čechách.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

Dg Dm skalník celokrajný Cotoneaster integerrimus
skalník celokrajný
Dg čilimník černající Cytissus nigricans
čilimník černající
Dg Dm třešeň křovitá Prunus fruticosa
třešeň křovitá
slivoň trnka Prunus spinosa
slivoň trnka
růže šípková Rosa canina
růže šípková
Dg Dm růže galská Rosa gallica
růže galská
Dg Dm růže bedrníkolistá Rosa pimpinellifolia
růže bedrníkolistá
mařinka psí Asperula cynanchica
mařinka psí
pryšec chvojka Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias, pryšec chvojka
jahodník trávnice Fragaria viridis
jahodník trávnice
kakost krvavý Geranium sanguineum
kakost krvavý
rozchodník velký Hylotelephium maximum
rozchodník velký
lipnice luční Poa pratensis s. lat.
Poa pratensis, lipnice luční
kokořík vonný Polygonatum odoratum
kokořík vonný
mochna písečná Potentilla arenaria
Potentilla arenaria, mochna písečná
čistec přímý Stachys recta
čistec přímý
ožanka kalamandra Teucrium chamaedrys
ožanka kalamandra
tolita lékařská Vincetoxicum hirundinaria
tolita lékařská

Dg Dm skalník černoplodý Cotoneaster melanocarpus obrázek

 

Dg Dm třešeň Prunus x eminens

Dg Dm mandloň nízká Prunus tenella

obrázky

Dg Dm růže Jundzillova Rosa jundzillii

obrázek

jeřáb muk Sorbus aria s.lat.

obrázky

svízel sivý Galium glaucum

obrázek

kostřava žlábkatá Festuca rupicola

obrázky

strdivka sedmihradská Melica transsilvanica

obrázek

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Pokud se vám tento článek líbí, můžete ho přidat tímto tlačítkem do několika služeb pro sdílení článků (seznamy oblíbených článků, bookmarks) na internetu a podělit se tak s ostatními: Přidat.eu záložku