Biotopy - R1.4, lesní prameniště bez tvorby pěnovců

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 07. 02. 2009

Fotografie lesního prameniště a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   R4.1, lesní prameniště bez tvorby pěnovců

Natura 2000:   -

Fytocenologie:   Cardaminion amarae Maas 1959, Petasition officinalis Sillinger 1933

 


 

R1.4 lesní prameniště
R1.4 lesní prameniště
Porost s převahou krabilice chlupaté S přesličkami a devětsilem
R1.4 lesní prameniště
R1.4 lesní prameniště
Detail bylinného patra Porost s převahou krabilice chlupaté

 

Prameniště s řídce zapojenou bylinnou nebo mechovobylinnou vegetací. V bylinném patře jsou nejčastěji ostřice a trávy, z dalších rostlin zejména řeřišnice hořká, mokrýše a devětsil bílý, někdy také přesličky. Prameniště jsou zastíněná, s měkkou vodou, na prosvětlených místech pokryvnost bylinného patra vzrůstá. Vyskytují se v celé ČR, hojněji  v horských a podhorských oblastech.

 Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

válečka lesní Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
 blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
Dg Dm řeřišnice hořká Cardamine amara
řeřišnice hořká
Dg Dm ostřice řídkoklasá Carex remota
ostřice řídkoklasá
Dg Dm mokrýš střídavolistý Chrysosplenium alternifolium
mokrýš střídavolistý
čarovník alpský Circaea alpina
čarovník horský
škarda bahenní Crepis palusosa
Crepis paludosa, škarda bahenní
přeslička rolní Equisetum arvense
přeslička rolní
Dm přeslička lesní Equisetum sylvaticum
přeslička lesní
Dm sadec konopáč Eupatorium cannabinum
sadec konopáč
kostřava obrovská Festuca gigantea
kostřava obrovská
Dm netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere
Impatiens noli-tangere, netýkavka nedůtklivá
 mléčka zední Mycelis muralis
mléčka zední
 Dg Dm devětsil bílý Petasites albus 
devětsil bílý
Dg. čistec lesní Stachys sylvatica
čistec lesní
 rozrazil potoční Veronica beccabunga
rozrazil potoční
 Dg Dm rozrazil horský Veronica montana
rozrazil horský

Dm ostřice převislá Carex pendula

obrázky

ostřice lesní Carex sylvatica

obrázky

Dg Dm mokrýš vsřícnolistý Chrysosplenium oppositifolium

obrázky

Dm přeslička největší Equisetum telmateia

obrázky

zblochan hajní Glyceria nemoralis

obrázky

 pomněnka hajní Myosotis nemorosa

obrázky

 tolije bahenní Parnassia palustris

obrázky

 šťovík krvavý Rumex sanguineus

obrázky

ptačinec mokřadní Stellaria uliginosa

obrázky

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).