Biotopy - L 7.3, subkontinentální borové doubravy

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Biotopy, Natura 2000, Vydáno dne: 29. 01. 2009

Fotografie subkontinentální borové doubravy a  v ní rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   L7.3, subkontinentální borové doubravy

Natura 2000:  
-
Fytocenologie:   Vaccinio vitis-idaeae Quercetum Oberdorfer 1957


 

subkontinentální borová doubrava
subkontinentální borová doubrava
 Porost u Ralska Bylinné patro, u Stříbra
subkontinentální borová doubrava
subkontinentální borová doubrava
Porost u Ralska  Bylinné patro, u Stříbra

 

Prosvětlené, chudé porosty s převahou borovice lesní a dubu zimního. V bylinném patře převažují keříčky vřes, borůvka a brusinka. Mechové patro pravidelně vyvinuto, včetně přítomnosti lišejníků. Subkontinentální borové doubravy osidlují živinami chudé, silně kyselé a lehké půdy v oblastech se subkontinentálním klimatem v nadmořských výškách 260-300 m.n.m. (severní, střední a východní Čechy) nebo 400-500 m.n.m.(západní a jižní Čechy). Výskyt jen v Ralské, Jičínské a Plzeňské pahorkatině, maloplošně a ojediněle i jinde.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

bříza bělokorá Betula pendula
bříza bělokorá
krušina olšová Frangula alnus
krušina olšová
 borovice lesní Pinus sylvestris
borovice lesní
Dg. dub zimní Quercus petraea s.l.
dub zimní
Dg. dub  letní Quercus robur
dub zimní
jeřáb ptačí Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
vřes obecný Calluna vulgaris
vřes obecný
Dm borůvka Vaccinium myrtillus
brusnice borůvka
Dg. Dm brusinka Vaccinium vitis-idaea
brusnice brusinka
metlička křivolaká Avenella flexuosa
metlička křivolaká

 

Mechorosty:

Dg. dutohlávka sobí Cladonia rangiferina
dvouhrotec čeřitý Dicranum polysetum
dvouhrotec chvostnatý Dicranum scoparium
bělomech sivý Leucobryum glaucum
bělomech Leucobryum juniperoideum
travník Schreberův Pleurozium schreberi

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).