Rozdělávání ohně třením dřev

Autor: převzato <>, Téma: Užitečnost rostlin, Vydáno dne: 17. 12. 2008

V tabulce jsou shrnuty výsledky praktických pokusů s jednotlivými druhy dřevin při rozdělávání ohně třením dřev.Ze starých archivů Woodcraftu mého otce woodcraftera jsem dostala k dispozici tuto tabulku. Jsou v ní shrnuty výsledky praktických pokusů s jednotlivými druhy při rozdělávání ohně. Byla hodnocena snadnost práce a snadnost chytání. Pracovní postup je podle knihy E. T. Seton: Dva divoši (str.137 návod, str. 143 obrázek ve vydání z roku 1928 vydavatelstvím Otto.)

Zájemci najdou podobné návody na rozdělávání ohně například na stránkách woodcraftu, experimentální archeologie, trampských a dalších.

Vysvětlivky k tabulce:

Čísla znamenají snadnost práce, jednička je nejlehčí práce, na pětku se hodně nadřete. (Bohužel není známo co znamená 0).

Barvy znamenají snadnost chytání, velmi snadno chytající kombinace jsou fialové, podbarvené oranžově chytají méně snadno, se zeleným podbarvením nechytají příliš snadno a bez podbarvení chytají nejhůře.

Ve sloupcích je druh použité podložky, v řádcích svidřík. Všechny pokusy prováděl woodcrafter Bobr v letech 1948-1949. Svidříky pravděpodobně nebyly všechny stejně tlusté.

   bříza  dub  javor j.  jedle  jilm lípa srd.  modřín  olše  smrk  jíva  habr
 bříza  1        2 2    3  3  1  
 dub            2          
 habr         4 2          
 jasan            2          
 javor j.  1    4  2  2  2    3    2  2
 jedle  2    4  4  4  2    3    2  
 jilm  5          3          
 lípa srd.  3  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1
 modřín            0          
 olše            2    5    3  
 smrk            3          
 topol č.  1  1  1  1  1  1  1  1  0  2  1
 jíva  2  1  3  3  3  1  1  2  4  2  3
 brslen      2  2  2  1          
 bez č.  2  3    4    3    4      
 dřín            3          
 kalina  4    2  1  3  1  1  4  1  3  3
 krušina            1          
 líska            1      4    
 ptačí zob            3          
 zimolez        2  2  2      1    

 

Celá jména použitých dřevin:

bříza bílá Betula pendula, dub zimní Quercus petraea, habr obecný Carpinus betulus, jasan ztepilý Fraxinus excelsior, javor jasanolistý Acer negundo, jedle bělokorá Abies alba, jilm Ulmus (není jasné který druh), lípa srdčitá (malolistá) Tilia cordata, modřín opadavý Larix decidua, olše (patrně olše lepkavá Alnus glutinosa), smrk ztepilý Picea abies, topol černý Populus nigra, vrba jíva Salix caprea, brslen Euonymus (není známo zda brslen bradavičnatý nebo evropský), bez černý Sambucus nigra, svída dřín Cornus mas, kalina (pravděpodobně kalina obecná Viburnum opulus), krušina olšová Frangula alnus, líska obecná Corylus avellana, ptačí zob obecný Ligustrum vulgare, zimolez černý Lonicera nigra.