Biotopy - T1.6, vlhká tužebníková lada

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Luční biotopy (biotopy řady T), Vydáno dne: 26. 01. 2008

Fotografie biotopu a v něm rostoucích rostlin. Fotografie dalších biotopů najdete v galerii Biotopy.Biotop:   T1.6, vlhká tužebníková lada

Natura 2000:  
6430 Hydrophilous tail herb fringe communities of plains and of the montaneto alpine levels
Fytocenologie:   Calthion palustris Tuxen 1937, podsvaz Filipendulenion (Lohmeyer in Oberdorfer et al. 1967) Balátová-Tuláčková 1978


 

T1.6 vlhká tužebníková lada
T1.6 vlhká tužebníková lada
Porost s dominancí skřípiny lesní Porost s dominancí vrbiny obecné

 

Vyšší zapojené porosty s širokolistými bylinami. Často převládá tužebník jilmový, kakost bahenní nebo vrbina obecná. Obvykle jsou přítomny druhy vlhkých pcháčových luk, mechorosty chybějí nebo mají nepatrnou pokryvnost. Vzniká z  biotopu T1.5 vlhké pcháčové louky zpravidla poté, co přestanou být pravidelně koseny. Vyskytuje se podél potoků, menších řek a na svahových prameništích od nížin do podhůří po celém území ČR (s výjimkou nejteplejších oblastí, zejména jižní Morava). Najdeme je na vlhkých půdách, které mohou být na jaře zaplavovány. Na živinami chudších a kyselejších půdách  převládá vrbina obecná, na bohatších půdách kakost bahenní, ve vyšších polohách často dominuje krabilice chlupatá, pcháč různolistý nebo kozlík lékařský.

Dg znamená diagnostický druh, Dm je druh dominantní.

 Dg blatouch bahenní Caltha palustris
Caltha palustris, blatouch bahenní
 
 Dg škarda bahenní Crepis paludosa
Crepis paludosa, škarda bahenní
 
 bršlice kozí noha Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria, bršlice kozí noha
 
 psárka luční Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis, psárka luční
 
 Dg kakost bahenní Geranium palustre
Geranium palustre, kakost bahenní
 
 Dg vrbina obecná Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris, vrbina obecná
 
děhel lesní Angelica sylvestris
Angelica sylvestris, děhel lesní
 
kerblík lesní Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris, kerblík lesní
 
 Dg jirnice modrá Polemonium coeruleum
Polemonium caeruleum, jirnice modrá
 Dg skřípina lesní Scirpus sylvaticus
Scirpus sylvaticus, skřípina lesní
 
Dm krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum hirsutum, krabilice chlupatá
 
 pcháč různolistý Cirsium heterophyllum
pcháč různolistý
 
 pcháč zelinný Cirsium oleraceum
Cirsium oleraceum, pcháč zelinný
 
Dm vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum
Epilobium hirsutum, vrbovka chlupatá
 
Dm tužebník jilmový pravý Filipendula ulmaria ssp. ulmaria
Filipendula ulmaria, tužebník jilmový
 
kosatec sibiřský Iris sibirica
kosatec sibiřský
 
  kyprej vrbice Lythrum salicaria
Lythrum salicaria, kyprej vrbice
 
  máta dlouholistá Mentha longifolia
Mentha longifolia, máta dlouholistá
 
Dm upolín evropský Trollius altissimus
upolín evropský
 kozlík lékařský Valeriana officinalis
Valeriana officinalis, kozlík lékařský

lipnice bahenní Poa palustris

obrázek 

 rozrazil dlouholistý Pseudolysimachion maritimum

obrázky

  žluťucha orlíčkolistá Thalictrum aquifolium

obrázek

   

 

Další informace na této stránce:
Další fotografie tohoto biotopu i biotopů dalších najdete ve fotogalerii Biotopy.
Další články o biotopech na v rubrice Biotopy, Natura 2000

Odkazy na tento biotop:
Červená kniha biotopů České republiky
Katalog biotopů České republiky
Biomonitoring

 

Podle: M. Chytrý, T. Kučera, M. Kočí (ed.), 2001: Katalog biotopů České republiky (interpretační příručky k evropským programům Natura 2000 a Smaragd), Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. Tento katalog podrobně popisuje jednotlivé biotopy, celý je k dispozici ve formátu pdf zde (načítá se pomalu).

Pokud se vám tento článek líbí, můžete ho přidat tímto tlačítkem do několika služeb pro sdílení článků (seznamy oblíbených článků, bookmarks) na internetu a podělit se tak s ostatními: Přidat.eu záložku