Washingtonská úmluva

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 21. 08. 2007Znění česky: Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Znění anglicky: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(CITES)
Sjednána: 1973 Washington D.C.
V ČR platná od: 28.5.1992 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)
Předmět: Omezení mezinárodního obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů prostřednictvím povolení „permit“ potřebných pro vývoz, reexport, dovoz, introdukci
Počet smluvních stran: 167
Česká legislativa:
100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
227/2004 Sb. prováděcí vyhláška
Oficiální stránky: www.cites.org
Další odkazy:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zde také najdete ke stažení zákony a směrnice EU
Ministerstvo životního prostředí, odbor mezinárodní ochrany biodiverzity
Viz též článek Co je CITES