Ramsarská úmluva

Autor: Mgr. Ivana Paukertová <ivana@paukertova.cz>, Téma: Mezinárodní úmluvy, Vydáno dne: 21. 08. 2007Celý název česky: Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
Celý název anglicky: Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat
Sjednána: Ramsar (Írán) 1971
Pro ČR závazná od: 2. 7. 1990 (ČSFR, ČR od 1.1.1993)
Předmět: Chrání mokřady jako biotopy vodního ptactva. Úmluva ukládá členským zemím vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu.
Počet smluvních stran: 138 států
Česká legislativa:
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
138/1973 Sb. o vodách
130/1974 o státní správě ve vodním hospodářství
Oficiální stránky: www.ramsar.org
Další odkazy: MŽP
Úmluva v ČR:
RS1: Šumavské rašeliniště - 3371 ha, zapsáno 1990
RS2: Třeboňské rybníky - 10 165 ha, zapsáno 1990
RS3: Břehyně a Novozámecký rybník - 923 ha, zapsáno 1990
RS4: Lednické rybníky - 665 ha, zapsáno 1990
RS5: Litovelské Pomoraví - 5122 ha, zapsáno 1993
RS6: Poodří - 5450 ha, zapsáno 1993
RS7: Krkonošská rašeliniště - 230 ha, zapsáno 1993
RS8: Třeboňská rašeliniště - 1100 ha, zapsáno 1993
RS9: Mokřady Dolního Podyjí - 11500 ha, zapsáno 1993
RS10: Mokřady Pšovky a Liběchovky - 350 ha, zapsáno 1998
RS11: Podzemní Punkva – 1.57 ha, zapsáno 2004
RS12: Krušnohorská rašeliniště – 11224 ha, zapsáno 2006