Poradenská a konzultační činnost v oblasti životního prostředí


 


 

 

 
 
Přehled prací Ceny Termíny Kvalifikace Pro zadavatele

 

Mgr. Ivana Paukertová
Řezáčova 28
624 00 Brno
IČO: 686 72 217
ivana@paukertova.cz
tel.:603 39 62 90

Autorizace
posouzení podle § 45i
(Naturové posouzení)

Zpracuji
  • Naturové posouzení - posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality (posouzení podle § 45i zákona 114/1992 Sb.)
  • přírodovědné průzkumy v rozsahu biologického hodnocení
  • oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
  • analýzu záměru, vyhodnocení možných střetů s ochranou přírody a návrhy na jejich optimální řešení
  • botanický a přírodovědný průzkum jako podklad projektu nebo příloha k žádosti o dotace
  • návrhy informačních tabulí pro ZCHÚ a EVL, přírodovědné naučné stezky, fotografie rostlin
  • botanické inventarizace chráněných území, VKP
  • inventarizaci dřevin
Často kladené otázky Průvodce investora procesem posuzování
vlivů na životní prostředí - EIA


Dnešní datum: 22. 09. 2019  | Hlavní stránka | Mapa stránek | Orientace na stránce | Fotografie rostlin | Rostliny ČR |  


Vyhledávání

Vyhledat text

Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.


TOPlist

Novela

Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zvaný též novela EIA)  vstoupil v platnost 1. dubna 2015.


Informace o autorovi citace zákona

Zobrazit všechny autory

Jméno (Přezdívka): citace zákona
E-mail:
Homepage:
IM klient ICQ:
Funkce: Autor
Počet čláknů: 16
Celkem přečtěné články: 111391
Komentárů v článcích: 0
Nejčtenejší článek: Biologické hodnocení (§ 67 zákona a § 18 prováděcí vyhlášky) (17781)
Nejvíc komentovaný článek: Biologické hodnocení (§ 67 zákona a § 18 prováděcí vyhlášky) (0)

Články autora

Název článku Datum vydání Přečtěno Téma
Zákon a CHKO 03.01.2010 5721 Zákony
Náležitosti oznámení podlimitního záměru 23.08.2009 10508 Zákony
Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí § 18 23.08.2009 4801 Zákony
Záměry vyžadující zjišťovací řízení 22.08.2009 7311 Zákony
Záměry vždy podléhající posuzování vlivů na životní prostředí 21.08.2009 7046 Zákony
Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 10.08.2009 5162 Zákony
Oznámení § 6 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 5573 Zákony
Zjišťovací řízení § 7 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 11063 Zákony
Dokumentace § 8 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 4916 Zákony
Posudek § 9 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 4942 Zákony
Veřejné projednání §17 zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 10.08.2009 4683 Zákony
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí § 10 zákona 100/2001 Sb. 10.08.2009 5174 Zákony
Náležitosti dokumentace 18.04.2009 4831 Zákony
Náležitosti oznámení 18.04.2009 5425 Zákony
Předběžné projednání 01.10.2008 5644 Zákony
Biologické hodnocení (§ 67 zákona a § 18 prováděcí vyhlášky) 16.08.2007 17781 Zákony


Jména rostlin zadávejte v uvozovkách.

Tento web používá redakční systém phpRS, napsaný v jazyce PHP.